Krav om fleksibilitet, tryghed og adgang til den bedst mulige behandling - uanset hvem man er og hvor man bor.

Novo Nordisk Fonden har doneret ca. 1,4 mia. kr. til Region Midtjylland til etablering af Steno Diabetes Center Aarhus og nye satsninger inden for diabetesområdet i Region Midtjylland.

Vi har derfor fået en historisk mulighed for at gøre noget nyt. Se muligheder og potentialer i det uopdyrkede land, finde nye veje og sætte mennesker foran vaner.

Et godt liv

Hos Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker med diabetes kan få et godt liv.

  • Et liv fyldt med glæde, tryghed og muligheder for at træffe egne frie valg.
  • Et liv, hvor en sygdom som diabetes fylder mindst muligt og ikke begrænser dig.

Steno Diabetes Center Aarhus er Region Midtjyllands udviklingscenter på diabetesområdet.

  • Vi arbejder innovativt for at udvikle nye og individualiserede behandlingstilbud, som er målrettet den enkeltes behov.
  • Det tror vi på giver mere frihed og bedre behandling for den enkelte – og et sundhedsvæsen med et større overskud til at hjælpe dem, der har det største behov.

Læs vores vision og strategi her.

Hvad er Steno Diabetes Center Aarhus?

Organisering og ledelse

Læs vores seneste årsrapporter

Job hos Steno Diabetes Center Aarhus?


 

Vores aktiviteter

Udvikling af patientforløb og behandlingstilbud

Vi udvikler, tester og implementerer individualiserede forløb og behandlingstilbud til børn, unge og voksne med type 1-diabetes.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Vi udvikler og udbyder kurser og uddannelsestilbud til patienter, pårørende og fagfolk i hele Region Midtjylland.

Patientnær forskning

Vi forsker i diabetes, følgesygdomme, overvægt, forebyggelse og sammenhængende diabetesindsatser.

Tværsektorielt samarbejde

Vi udvikler og forsker i nye modeller, metoder og teknologier til at fremme samarbejde og sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer.

Behandling

Vi varetager behandling af børn, unge og voksne med diabetes samt voksne med svær overvægt i Aarhus Universitetshospitals optageområde.


 

Nyt diabetescenter på Aarhus Universitetshospital

Som en del af en stor donation fra Novo Nordisk Fonden til Region Midtjylland er det muliggjort, at Steno Diabetes Center Aarhus kan etablere et nyt diabetescenter i Forum-bygningen på Aarhus Universitetshospital.

Forum er et vigtigt skridt i etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus som et højtspecialiseret videns- og kompetencecenter i Region Midtjylland.

I Forum bringer vi behandling, forskning og uddannelse sammen i nye og unikke rammer. Forventningen er, at Forum bliver et naturligt samlingssted for alle, der arbejder med diabetesområdet - regionalt, nationalt og internationalt.