Krav om rummelighed, fleksibilitet, frihed, sammenhæng, tryghed og lige adgang til den bedst mulige behandling, forebyggelse og sundhed - uanset hvem man er og hvor man bor.

Et godt liv

Hos Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker kan få et godt liv.

Et liv fyldt med glæde, tryghed og muligheder for at træffe egne frie valg.

Et liv, hvor en sygdom som diabetes fylder mindst muligt, og hvor konsekvenserne af sygdommen bliver mindre.

Vi har fået en historisk mulighed for at gøre noget nyt på diabetesområdet. Se muligheder og potentialer i det uopdyrkede land, finde nye veje og sætte mennesker foran vaner.

Læs om vores vision og strategi her.

Hvad er Steno Diabetes Center Aarhus?

Organisering og ledelse

Læs vores seneste årsrapporter

Baggrund for etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus

Job hos Steno Diabetes Center Aarhus?


 

Vores aktiviteter

Behandling

Vi varetager behandling af børn, unge og voksne med diabetes samt voksne med svær overvægt i Aarhus Universitetshospitals optageområde.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Vi udvikler og udbyder kurser og uddannelsestilbud til patienter, pårørende og fagfolk i hele Region Midtjylland.

Udvikling af nye behandlingstilbud til patienter på regionens hospitaler

Vi udvikler, tester og implementerer nye metoder og tilgange til at behandle og forebygge diabetes og følgesygdomme i tæt samarbejde med regionshospitalerne i Region Midtjylland.

Patientnær forskning

Vi forsker i diabetes, følgesygdomme, overvægt, forebyggelse og sammenhængende diabetesindsatser.

Tværsektorielt samarbejde

Vi udvikler og forsker i nye modeller, metoder og teknologier til at fremme samarbejde og sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer.


 

Nyt diabetescenter på Aarhus Universitetshospital

Som en del af en stor donation fra Novo Nordisk Fonden til Region Midtjylland er det muliggjort, at Steno Diabetes Center Aarhus kan etablere et nyt diabetescenter i Forum-bygningen på Aarhus Universitetshospital.

Forum er et vigtigt skridt i etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus som et højtspecialiseret videns- og kompetencecenter i Region Midtjylland.

I Forum bringer vi behandling, forskning og uddannelse sammen i nye og unikke rammer. Forventningen er, at Forum bliver et naturligt samlingssted for alle, der arbejder med diabetesområdet - regionalt, nationalt og internationalt.