Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Et godt liv med diabetesrodstreg.png

Hos Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker med diabetes kan få et godt liv.

Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg.

Et liv, hvor sygdommen fylder mindst muligt, og hvor konsekvenserne af sygdommen bliver mindre.

En prøvestation for nye ideerrodstreg.png

I Region Midtjylland er der næsten 70.000 mennesker med diabetes. Vi gør det allerede godt på diabetesområdet - men vi kan blive endnu bedre.

Med etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus har vi i regionen fået en historisk mulighed for at gøre noget nyt.

Vi skal være et startsted og en prøvestation for nye ideer, teknologier og samarbejdsformer.

Og hvis de virker; en stærk drivkraft for at få dem ud at virke der, hvor mennesker med diabetes modtager behandling. På hospitalet, i kommunens sundhedstilbud eller hos den praktiserende læge.

Sammenhæng og samarbejderodstreg.png

En kronisk sygdom som diabetes stiller store krav til et rummeligt og fleksibelt sundhedsvæsen.

Et sundhedsvæsen, som sikrer sammenhæng, tryghed og lige adgang til den bedst mulige behandling og sundhed - uanset hvor man bor og modtager behandling.

Derfor vægter vi samarbejde om fælles projekter og indsatser med blandt andet borgere, hospitaler, kommuner og praktiserende læger højt.

Målet er at skabe mere sammenhæng, samarbejde og højere kvalitet i diabetesindsatsen - lokalt, regionalt og nationalt - til gavn for flest mulige mennesker med diabetes. Især for dem, der får mindst ud af de nuværende tilbud.

Vores indsatsområder

rodstreg.png

Behandling


Vi udvikler og tester nye behandlingstilbud til mennesker med diabetes

Uddannelse_hat_rød.png

Uddannelse


Vi udvikler og udbyder kurser og uddannelse til patienter, pårørende og fagfolk

Forskning_rød.png

Forskning


Vi forsker i diabetes og følgesygdomme tæt på mennesker med diabetes

Tværsektoriel_rød.png

Sammenhæng


Vi udvikler projekter og samarbejder på tværs af hospital, kommune og almen praksis

Vores værdier

rodstreg.png

Sådan ser vores organisation ud

rodstreg.png

Organisationsdiagram, Steno Diabetes Center Aarhus


Større billede? Klik på organisationsdiagrammet.

Nyt diabetescenter

rodstreg.png

Et vigtigt skridt i etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus som et højtspecialiseret videns- og kompetencecenter er Forumbygningen på Aarhus Universitetshospital.

Her opbygger vi et nyt diabetescenter, hvor vi samler behandling af børn, unge og voksne med diabetes, vores patientnære forskning og alle vores øvrige indsatser under ét tag.

Forum forventes at stå færdig medio 2022.