Kommunale forløb har mulighed for at støtte personer med type 2-diabetes i at øge deres egenomsorg og leve et godt liv med diabetes. Det er vigtigt at forebygge komplikationer til diabetes – både for den enkelte person og samfundsøkonomisk.

Sammen om Diabetes i Aarhus er et håndholdt og helhedsorienteret forløb i Folkesundhed Aarhus Vest (FSV). Forløbet retter sig særligt mod personer med type 2-diabetes i Aarhus, hvor praktiserende læge eller SDCA-ambulatoriet vurderer, at der er brug for ekstra støtte for at mestre sygdom og reducere risikoen for at udvikle senkomplikationer. Forløbet strækker sig over et år.

Sammen om Diabetes i Aarhus er et tværsektorielt projekt med samarbejde på tværs af kommune, almen praksis og hospital.

Projektet er et socialt investeringsprojekt, hvilket vil sige, at Den Sociale Investeringsfond og Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune yder tilskud til projektet.

Kontakt

Anette Andersen
Programleder, overlæge, PhD 

anette.andersen@rm.dk
+45 2213 5605