Bedre og mere sammenhængende behandling af type 2-diabetes og et styrket samarbejde på tværs af sektorer. Det er visionen med SAMBLIK-diabetes - en ny it-løsning, som giver behandlere i alle sektorer det samme overblik over diabetespatienters sygdomshistorie.

Når en borger med diabetes har et 'møde' med sundhedsvæsenet, bærer vedkommende sin egen sygdomshistorie med sig. Region, kommune og praksissektor kan nemlig ikke dele alle relevante data på tværs.

Det resulterer ofte i usammenhængende behandlingsforløb, hvor vigtig viden går tabt i overgangen mellem de tre sektorer.

Med SAMBLIK-Diabetes har vi udviklet en it-løsning, som integrerer og anvender den fælles digitale infrastruktur til at give behandlere - og på sigt borgere - det samme overblik over behandling, behandlingsmål, kontakter med sundhedsvæsenet og sygdomsbillede.

Målet er bedre behandling og mere sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer.

Resultater fra pilotafprøvning og evaluering

I perioden oktober 2021 – februar 2022 har 32 sundhedsfaglige fra sygehuse, almen praksis og kommuner afprøvet SAMBLIK-diabetes og givet feedback på løsningen via interviews. En gruppe på tre patienter blev desuden interviewet om deres perspektiver på løsningen.

Centrale fund fra evalueringen vises nedenfor. På tværs af disse fund fremstår det som en central pointe, at det både er datadelingen og den grafiske fremstilling af data, som tillægges værdi af de sundhedsfaglige.

Evalueringen peger overordnet set på en stor potentiel værdiskabelse ved brug af SAMBLIK-diabetes. Dog er der behov for en større anlagt afprøvning for at validere fundene samt for at undersøge fremmere og barrierer for en evt. implementering af SAMBLIK-diabetes.

Evalueringen indeholder også nogle fremadrettede perspektiver på SAMBLIK og deling af sundhedsdata i dansk kontekst.

Læs mere om evalueringens resultater herunder.

Læs og download evalueringen af SAMBLIK-diabetes

Centrale fund fra evalueringen

SAMBLIK-diabetes virker tidsbesparende

Bedre beslutningsgrundlag

Bedre overgange og sparring på tværs af sektorer

Potentialer i en kommunal kontekst

Perspektiver - SAMBLIK koncept kan udvides til andre sygdomsområder

Fakta om SAMBLIK-diabetes

Behovet for et fælles patientoverblik

Hvad er SAMBLIK-diabetes?

SAMBLIK-diabetes samler og viser helbredsdata fra den nationale digitale infrastruktur

Samarbejdspartnere

Sådan opstod ideen

Kontakt

Pia Pinholt Munksgaard,  Projektleder

Projektleder, PhD

piamun@rm.dk
+45 2191 3717

Morten Bonde Klausen
Sundhedsdatakonsulent, ph.d.

moklau@rm.dk