Det skønnes, at op mod 20 procent af personer med type 2-diabetes kan opnå en bedre reguleret sygdom ved en mere sammenhængende tværsektoriel indsats.

Det er imidlertid bredt anerkendt, at de eksisterende økonomiske incitamenter i sundhedsvæsenets kan føre til kassetænkning frem for fælles populationsansvar.

Formålet med denne forskningssatsning er via samskabelse at udvikle og afprøve tværsektorielle incitamentsmodeller på diabetesområdet, som understøtter fælles populationsansvar og er praktisk anvendelig i det danske sundhedsvæsen.

Formål

Målgrupper

Indhold

Samarbejdspartnere

Hvornår

Læs mere

Kontakt

Thim Prætorius
Programleder, PhD

thipra@rm.dk
+45 2388 2453