Vi inviterer løbende patienter, borgere og fagfolk til at deltage i forskningsprojekter og spørgeskemaundersøgelser.

Find projekter, som du kan deltage i her.

 

For patienter / borgere

Vi søger kvinder, der skal undersøges for eller har gravditetsdiabetes (SWEETIE-studiet)

Spørgeundersøgelse (Helbred i Midt 2022)

Del din viden om livet med type 2-diabetes (Nybrud)

For fagfolk

Online specialistkonferencer om type 2-diabetes (STAR)