INFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKT

Hvordan kommunikeres overvægtsrelateret sundhed og sygdom i almen praksis? Det ønsker forskningsenheden for Almen Medicin på Aarhus Universitet, Steno Diabetes Center Aarhus og Nationalt Center for Overvægt at undersøge med dette forskningsprojekt.

Overvægt er i dag en af de største sundhedsudfordringer herhjemme, og op mod 1/5 af alle voksne danskere lever med svær overvægt.

Selvom svær overvægt udgør en øget risiko for udvikling af en lang række kroniske sygdomme, viser forskning, at (over)vægt er et følsomt emne, der kan være udfordrende at italesætte og håndtere for både praktiserende læger, praksispersonale og de personer, der lever med svær overvægt.

Formål

I dette forskningsprojektet ønsker vi at udvikle nye kommunikationsredskaber, der kan understøtte den respektfulde og ikke-stigmatiserende samtale om svær overvægt. Det gør vi blandt andet ved at involvere personer med svær overvægt, praktiserende læger og praksispersonale til at identificere de nuværende kommunikative styrker og udfordringer.

Derfor skal du deltage

Ved at deltage i projektet bidrager du til:

  • At identificere kommunikative styrker og udfordringer i forhold til, hvordan overvægtsrelateret sundhed og sygdom kommunikeres i almen praksis i dag.
  • At udvikle nye kommunikations-redskaber, der kan understøtte den respektfulde og ikke-stigmatiserende samtale om svær overvægt.

Sådan deltager du

Du inviteres til at deltage i projektets første fase, hvor antropolog og ph.d.-studerende Sissel Due Jensen over en periode på 4 uger vil deltage i og observere en række konsultationer i din lægepraksis.

Kontakt Sissel, hvis du ønsker at deltage

Sissel Due Jensen
Ph.d.-studerende, antropolog

Enhed for Almen Medicin, Aarhus Universitet

sisselduejensen@ph.au.dk
2942 7178


Sissel udfører projektet under vejledning af professor i almen medicin Annelli Sandbæk, professor og overlæge Jens Meldgaard Bruun og seniorforsker og antropolog Pernille Andreassen.

Spørgsmål og svar

Hvad indebærer det at deltage?

Er der økonomisk kompensation?

Hvordan er projektet opbygget?

Hvordan behandles personoplysninger og data?

Hvilke samarbejdspartnere er tilknyttet projektet?

Patientinformation og etiske overvejelser

Vi har gjort os omhyggelige med at udvikle vores metodiske fremgangsmåde respektfuld og etisk forsvarligt. Hvad der helt præcist gives af informationer i forbindelse med observationer, aftales individuelt med den enkelte praksis. Nedenstående skal derfor blot ses som vores bud på, hvilken information patienten gives om projektet, inden og efter observation af konsultationen.

Før konsultation

Efter konsultation

 

Kontakt

Sissel Due Jensen
PhD-studerende, antropolog

sisselduejensen@ph.au.dk
+45 2942 7178

Gå til kontakt side for Annelli Sandbæk

Annelli Sandbæk
Enhedschef

anesnd@rm.dk
+45 2128 2073