Kan vægttab før graviditeten forebygge overvægt blandt børn? Det ønsker Steno Diabetes Center Aarhus og afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital at undersøge med PREPARE CHILD - projektet.

Formål

I PREPARE CHILD - AUH vil vi undersøge, hvordan et vægttab inden undfangelsen påvirker kroppens sundhed hos jer kommende forældre, evnen til at blive gravid, selve graviditeten og efterfølgende jeres kommende barns sundhed.

Baggrund

Kvinder med overvægt har større risiko for at få komplikationer i graviditeten og under fødslen end kvinder med normal vægt. Derudover tager kvinder med overvægt ofte for meget på under graviditeten og føder for store børn. Disse to forhold, mener man, bidrager til at børnene senere i livet selv kan blive overvægtige og at de har en større risiko for at blive syge med f.eks. diabetes. Nyere forskning har også vist, at fars vægt og sundhed spiller en stor rolle for fosterets vækst og udvikling og barnets sundhed senere i livet. Der kan derfor være tale om en egentlig ’programmering’ af barnet. Der er udført en række studier, der viser at et vægttab medfører en forbedring af kroppens stofskifte og dette kan muligvis være gavnligt for sædcellen og det miljø som det befugtede æg vil vokse i.

Den kendsgerning at flere og flere kvinder og mænd er overvægtige inden undfangelsen og at der er flere og flere børn, der er overvægtige allerede i barndommen betyder, at der er god grund til at undersøge om et vægttab hos de kommende forældre inden undfangelsen kan begrænse forekomsten af overvægt og følgesygdomme hos deres barn.

 

Forsøget består af

I forskningsprojektet PREPARE CHILD – AUH vil vi følge i alt 140 par og deres kommende børn igennem en periode op til 5 år. Vi vil trække lod imellem de 140 par, således at 70 par vil komme i en gruppe der bliver fulgt intensivt med tilbud og diætistvejledning, motionsvejledning og vægttab, mens de andre 70 par vil komme i en kontrol gruppe, hvor der kun laves undersøgelser på mor, far og børn. Vi vil følge parrene fra de er gravide med et barn, til fødslen af det næste barn og således følge første barn til det er op til 18 måneder gammelt og næste barn så længe det er muligt indtil projektet slutter.

Begge hold (både interventions- og kontrolgruppen) vil modtage helbredstjek undervejs i projektet. Her vil du/I få taget blodprøver, målt blodtryk, målt kropssammensætningen ved en DEXA scanning, foretaget en sukkerbelastningstest, foretaget en konditest samt få målt hvileenergiforbrug. 

Begge holds børn vil ligeledes komme til børnebesøg, hvor han/hun vil få målt kropssammensætningen samt blive målt og vejet.

Under begge graviditeter vil I få foretaget en ekstra ultralydsskanning i uge 34.

Gratis diætistvejledning og fysisk aktivitetshold

Hvis du/I er blevet udtrukket til at deltage i interventionsgruppen, vil du/I som en del af livsstilsindsatsen modtage diætistvejledning, der vil hjælpe dig/jer med at tilpasse kosten i din hverdag til en sundere livsstil. I sidste ende er målet at give dig/jer et større vægttab og en sundere graviditet, der er godt for barnet og dig/jer selv. Diætistvejledningen vil påbegyndes tre måneder efter fødslen af jeres første barn og du/I vil modtage diætist vejledning indtil fødslen af det næste barn. Diætistvejledningen vil tage udgangspunkt i din hverdag og madvaner, hvor du vil modtage en individuel kostplan, der kan bruges som starthjælp til at omlægge din livsstil. Du/I vil modtage diætistvejledning hver måned de første tre måneder og derefter hver anden måned til jeres barn er et år. Herefter vil vi gøre status på vægttabet, og hvis du/I endnu ikke har tabt 10% af din/jeres før-graviditetsvægt, vil du/I modtage et gratis fuldgyldigt måltidserstatningsprodukt (Nupo), der skal hjælpe dig med at tabe de sidste kilo.

Ved opnået vægttab vil du fortsat modtage diætistvejledning hver 1-2. måned mhp. at hjælpe dig til at opretholde de nye sunde vaner og det opnåede vægttab.

Undervejs i forløbet vil nogle af diætistvejledningerne blive erstattet med fælles hold-sessioner, hvor der også vil være mulighed for deltage i madlavningshold i vores køkken på Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital.

Udover diætistvejledning vil du/I som en del af livsstilsindsatsen skulle deltage på fysisk aktivitetshold hver anden uge fra tre måneder efter fødslen til fødslen af dit/jeres andet barn. Der vil være tale om forskellige hold i form af gang, styrketræning, step og cykling, hvor I som deltagere også selv kan være med til at bestemme. Det vil være muligt at deltage på forskellige dage og tidspunkter, så det passer bedst muligt ind i din hverdag.

 

Du kan deltage i projektet, hvis du

Mor

Som kommende mor kan du deltage i forsøget hvis

 • Du er gravid
 • Du er imellem 18-35 år
 • Du har et BMI på 27,0-44,9 kg/m2
 • Du planlægger ny graviditet indenfor 3 år
 • Du har ikke sukkersyge (du må dog gerne deltage, hvis du har graviditetsbetinget sukkersyge)
 • Du er sund og rask
 • Du ikke samtidig deltager i et andet forskningsforsøg, der kan have indflydelse på det aktuelle projekt.
 • Du er i stand til at følge undersøgelserne, baseret på instrukser fra forsøgspersonalet
 • Du er indstillet på at lade dine kommende næste to børn deltage i projektet.

Far

Som kommende far kan du deltage i forsøget hvis

 • Du venter et barn med din partner, der deltager i projektet
 • Du er mellem 18-55 år
 • Du har et BMI på 18,5-44,9 kg/m2
 • Du planlægger ny graviditet sammen med din partner igen indenfor 3 år
 • Du har ikke sukkersyge
 • Du er sund og rask
 • Du ikke samtidig deltager i et andet forskningsforsøg, der kan have indflydelse på det aktuelle projekt.
 • Du er i stand til at følge undersøgelserne, baseret på instrukser fra forsøgspersonalet
 • Du er indstillet på at lade dine kommende næste to børn deltage i projektet.

Barn

Jeres fælles kommende 2 børn vil deltage i projektet.

Spørgsmål og svar

Hvad kræver det at deltage?

Hvor foregår det?

Hvor lang tid tager det?

Bliver jeg godtgjort for deltagelse?

Hvordan håndterer I mine data?

Hvad får jeg ud af at deltage?

Hvem står bag projektet?

Hvordan kan jeg deltage?