Forskningsprojektet skal blandt andet afdække, hvordan overvægtsproblematikker hos børn i førskolealderen og indskolingen håndteres i almen praksis og i sundhedsplejen samt de implicerede børns forældres oplevelser af kommunikation og forløb.

Omkring hvert femte barn i Danmark lever med overvægt eller svær overvægt. Overvægt kan have omfattende fysiske og psykiske konsekvenser, og der er betydelig øget risiko for at overvægt udviklet i barndommen vil følge individet ind i ungdoms- og voksenlivet.

Derfor er det vigtigt at sætte tidligt ind med forebyggelse af overvægt hos børn.

Formål og forskningsspørgsmål

Dette forskningsprojekts formål er at få indsigt i følgende spørgsmål:

  • Hvordan håndteres overvægtsproblematikker hos børn i førskolealderen og i indskolingen konkret i sundhedsplejen og almen praksis?
  • Hvordan italesætter og griber de sundhedsprofessionelle vægtmålingen an
  • Hvordan håndteres forskellige grader af overvægt og overvægtsforløb hos barnet?
  • Hvordan forløber et eventuelt samarbejde omkring barnets overvægtsproblematikker på tværs af almen praksis, sundhedspleje og forældre – og evt. med andre instanser (såsom hospital, julemærkehjem og kommunale sundhedstilbud)?
  • Hvordan bringes forebyggende indsatser på tværs af sektorer i spil?
  • Hvordan opleves forløbet opleves af de implicerede børns forældre?

Den indsigt forskningsprojektet vil give er nødvendig for at opnå bedre forebyggelse af overvægt blandt børn og unge på tværs af sektorer.

Projektet er påbegyndt 1. september 2022 og forventes afsluttet 30. august 2025.

Kontakt

Else Ladekjær
Forsker, PhD

elseld@rm.dk
+45 5134 2445