Eeva-Liisa Røssell Johansen

Tina Quist Laursen 

Forskningsassistent 

tina.quist@rm.dk

+45 24346347

Uddannelse

  • Sundhedsfaglig kandidat, Cand.scient.san 

Team

Primære ansvarsområder

  • Tilknyttet programmet: Sygdom og trivsel hos personer med diabetes
  • Projektudvikling og videnskabelig evaluering af kommunale indsatser målrettet borgere med type 2 diabetes
  • Formidling af evalueringsresultater, både videnskabeligt og bredt   

Find mig på

  • LinkedIn