20-06-2022

Hvordan kan de nye sundhedsklynger skabe bedre sammenhæng for personer med diabetes? Og hvordan kan mistrivsel og overvægt blandt børn og unge omsættes til konkret handling? På Folkemødet i år tog vi livtag med nogle af sundhedsvæsenets akilleshæle og diskuterede løsningsforslag, foreløbige resultater og nye veje til at løse komplekse problemstillinger.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.


"De nye sundhedsklynger er et nødvendigt værktøj, hvis vi skal løse den udfordring, sundhedsvæsenet står overfor: Der kommer ikke flere penge, og det bliver sværere og sværere at skaffe medarbejdere. Samtidig vokser andelen personer med kroniske sygdomme, som har brug for hjælp. Vi er nødt til at arbejde sammen på tværs af sektorer, så vi kombinerer vores muskler og ekspertiser til gavn for borgerne," siger Troels Krarup Hansen. Hør mere i videoen herover.

- Vi skal vende vrangen ud på os selv og have mere fokus på fælles mål.

Sådan lød et af budskaberne på Folkemødet i år fra Troels Krarup Hansen, direktør i Steno Diabetes Center Aarhus. Han var inviteret til debat om, hvordan de kommende sundhedsklynger kan blive en succes og komme personer med diabetes til gavn.

- Det kræver en kulturændring i alle sektorer og en fælles forståelse af, hvad det gode liv for den enkelte borger med eller i risiko for diabetes er, fortsatte han.

Forskellige mennesker skal have forskellig behandling

Panelet, som bestod af sundhedsaktører fra hospital, kommune, almen praksis samt en borger med diabetes, havde til opgave at komme med bud på, hvordan vi i fællesskab kan udvikle de nye sundhedsklynger.

Carl de Fontenay, som selv har diabetes, var tydelig i sine ønsker til sundhedsvæsenet:

- I skal gøre op med silotænkning og pakkeløsninger og i stedet fokusere på den enkelte borgers behov. Hvis der skal være lighed i sundhed, skal der være ulighed i behandlingen. Forskellige mennesker skal have forskellig behandling, og det betyder, at nogle skal have mere, mens andre skal have mindre, pointerede han.

Troels Krarup Hansen istemte:

- Som sundhedsvæsen bliver vi ganske enkelt irrelevant, hvis vi ikke kan levere dét, som borgerne har behov for. Det er vores ansvar som system at guide borgerne gnidningsfrit rundt, uden de reelt mærker, at der er forskellige sektorer.

Panelets bud: Sådan kan de nye sundhedsklynger skabe bedre sammenhæng for personer med diabetes

  • Vi skal spørge borgerne: Hvad bidrager til et godt liv? De skal inddrages - også i løsningsforslag.
  • Vi skal arbejde med kvalitet og fælles mål for sundhedssamarbejdet på tværs af sektorer.
  • Vi skal blive bedre til at dele data på tværs af sektorer – det kræver nye digitale løsninger.
  • Vi skal væk fra silotænkningen og sikre, at borgernes behov vægter højere end "systemets" og arbejde med differentierede tilbud på tværs af sektorer.
  • Vi må acceptere det som et grundvilkår, at der hverken kommer mere økonomi eller flere ressourcer til sundhedsvæsenet – og bruge det som springbræt til at arbejde innovativt og sætte turbo på det digitale sundhedsvæsen.

Debatten var arrangeret af Steno Diabetes Center Sjælland, Steno Diabetes Center Copenhagen og Steno Diabetes Center Aarhus. I panelet var Carl de Fontenay, Mogens Vestergaard, Camilla Hove Lund, Jakob Bigum, Troels Krarup og Niels Højberg (moderator). Læs mere her.

Nye veje til sundhed og trivsel blandt børn og unge

Børn og unges mistrivsel var også et tema, der blev debatteret i mange af de hvide debattelte på Folkemødet i år.

Sammen med Steno Diabetes Center Sjælland, Steno Diabetes Center Copenhagen, Sund By Netværket og Resonans præsenterede vi eksempler på, hvordan kommuner og regioner arbejder konkret med at forebygge mistrivsel og overvægt hos børn og unge på nye måder.

I Randers Kommune samarbejder vi eksempelvis med kommunen om projektet “Sunde og glade børneliv i Havndal” med et mål om at fremme mental sundhed og deltagelse i fællesskaber.

Her er fokus blandt andet at involvere målgruppen og mobilisere kræfter på tværs af organisationer, foreningsliv og civilsamfund for at få indsatsen til at lykkes.

I løbet af i alt tre debatter om sundhed og trivsel blandt børn og unge blev det blandt andet tydeligt, at:

  • Det kræver ikke én, men en palet af forskellige løsninger og indsatser, som tilsammen har effekt, hvis vi skal forebygge mistrivsel og overvægt blandt børn og unge.
  • Børnene, de unge og deres familier skal involveres og være med til at udvikle løsningsforslag, som vil virke for lige præcis dem.
  • Der er et stærkt behov for, at regioner og kommuner deler viden og data for at kunne trække i samme retning og lykkes sammen.

 

De tre debatter var arrangeret af Steno Diabetes Center Sjælland, Steno Diabetes Center Copenhagen og Steno Diabetes Center Aarhus sammen med Sund By Netværket og Resonans som led i et fælles initiativ om forebyggelse af mistrivsel og overvægt blandt børn og unge. Læs mere her.

Kontakt

Troels Krarup Hansen
Direktør

troeha@rm.dk
+45 6167 9616

Gå til kontakt side for Annelli Sandbæk

Annelli Sandbæk
Enhedschef

anesnd@rm.dk
+45 2128 2073

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vores nyhedsmail er for dig, der ønsker udvalgte nyheder fra os direkte i din indbakke 3-4 gange om året.

Nyhedsmailen er målrettet fagfolk og samarbejdspartnere, men alle med interesse for diabetesområdet i Region Midtjylland er velkomne til at følge med.

Tilmeld dig her.

Abonnér på vores nyheder

Hvis du gerne vil høre fra os lidt oftere, kan du klikke på 'Abonnér' på vores nyhedsside.

Så modtager du en kort mail, hver gang der er nyt fra os.

Smart, ikke?