Et vigtigt skridt i etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus som et højtspecialiseret videns- og kompetencecenter er den nye Forum-bygningen på Aarhus Universitetshospital.

Steno Diabtes Center Aarhus flytter ind i 3 ud af de i 14 planer i Forum-bygningen.

Her opbygger vi et nyt diabetescenter, hvor vi samler behandling, forskning, uddannelsesaktiviteter og alle vores øvrige indsatser under ét tag.

Forum indives officielt den 7. september 2022. Den 15. september 2022 modtager Steno Diabetes Center Aarhus den første patient i Forum.

Unikke patientforhold

Som en del af en stor donation fra Novo Nordisk Fonden til Region Midtjylland er det muliggjort, at Steno Diabetes Center Aarhus kan etablere et nyt diabetescenter i Forum-bygningen på Aarhus Universitetshospital.

Her samler vi behandlingen af børn, unge og voksne med diabetes samt personer med svær overvægt, som er tilknyttet Aarhus Universitetshospital.

I Forum er der lagt vægt på unikke forhold for patienter og pårørende i et rart og ikke-hospitalsagtigt miljø. Forventningen er, at det bliver en mere sammenhængende og patientcentreret oplevelse for vores brugere.

Er du patient hos os? Læs, hvad flytningen betyder for dig.

 

Moderne faciliteter til forskning, samarbejde og videndeling

Forum bliver ikke kun et samlingspunkt for behandling af diabetes og svær overvægt.

Vi får også nye unikke rammer til og muligheder for patientnær forskning efter højeste internationale standarder – eksempelvis via laboratorieforskning, eksperimentel forskning og en biobank.

I Forum skaber vi således et naturligt samlingssted for forskere, som arbejder ind i diabetesområdet - regionalt, nationalt og internationalt.

Samtidig vil den fleksible indretning, åbne laboratoriemiljøer og nye muligheder for undervisning af patienter og sundhedspersonale invitere til endnu mere samarbejde og videndeling mellem både patienter, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere på tværs af faggrupper, sektorer og organisationer.

Forum er 14 etager højt - vi flytter ind på plan 2, 3 og 4

  • På plan 2 får vi klinik og tilbud til børn, unge og voksne med diabetes samt personer med svær overvægt.
  • På plan 3 og 4 får vi laboratorier, undervsiningslokaler, kontorer og møderum.

 

Nye veje til et godt liv for mennesker med og i risiko for diabetes

I slutningen af marts 2022 besøgte vores direktør Troels Krarup Hansen Forum, som vi flytter til i september 2022. Her fortæller han om tankerne bag vores vision og strategi.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

Forum rejsegilde

Torsdag den 11. marts 2021 blev der holdt rejsegilde på Forum-byggeriet - dog et lidt alternativt ét. Se video fra rejsegildet med hilsner fra husets kommende beboere.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.