Fremtidens Diabetes Klinik: På tværs af Region Midtjylland samarbejder vi om at forbedre og udvikle fremtidens diabetesbehandling.

Fremtidens Diabetesklinik: Mere frihed og bedre behandling

Sundhedsvæsenet og samfundet udvikler sig med rivende fart. Og vi skal følge med.

I Danmark er vi heldigvis blevet så gode til at behandle diabetes, at mange mennesker med diabetes i dag kan klare sig med færre besøg på syghuset.

Det skaber nye muligheder og krav til den behandling, vi tilbyder vores patienter. 

Ved at stå sammen, dele viden og samarbejde på tværs af regionen står vi stærkest i at finde nye løsninger på fælles udfordringer og udvikle fremtidens diabetesbehandling.

Derfor har Steno Diabetes Center Aarhus og de medicinske afdelinger på regionshospitalerne i Region Midtjylland indgået et forpligtende samarbejde, der sigter mod at udvikle og optimere behovsstyret behandling af type 1-diabetes i hele Region Midtjylland. 

  • Vi vil sætte mennesker med diabetes fri og være der for dem med de rette tilbud, når behovet er der.
  • Vi vil klæde mennesker med diabetes på til at tage vare på egen sygdom og leve et så sygdomsfrit liv som muligt.

Det tror vi på giver mere frihed og bedre behandling for mennesker med diabetes - og en mere bæredygtig anvendelse af sundhedsvæsenets ressourcer, så der bliver større overskud til at hjælpe dem, der har det største behov.

Behovsstyrede behandlingsforløb

Vi udvikler målrettede og differentierede behandlingsforløb ud fra patienternes behov. De behovsstyrede behandlingsforløb er kategoriseret i kerneforløb og fokusforløb.

Kerneforløb

Kerneforløbet er det tilbud, alle patienter skal have og bygger på det guidelinebestemte klinikbesøg oftest i form af en årssamtale med sammedagsscreening.

Fokusforløb

Fokusforløbet er det behovsstyrede supplement til kerneforløbet i form af kortere målrettede forløb med en afgrænset målgruppe og med et klart mål for behandlingen. Eksempler på fokusforløb:

Samarbejde og organisering

Kontakt

Katrine Holm Lindgaard Katrine Holm Lindgaard

Katrine Holm Lindgaard

Chefkonsulent
katrine.lindgaard@rm.dk
+45 2370 7067