Den årlige regionale udviklingsdag er en del af Fremtidens Diabetesklinik – en fælles regional indsats, der sigter mod at udvikle og optimere behandlingen af patienter med type 1-diabetes i Region Midtjylland. 

På udviklingsdagen får vi ny viden gennem inspirationsoplæg fra eksperter i udvikling og innovation – både i sundhedsvæsenet og i samfundet generelt.

Samtidig skaber vi rammerne for, at vi på tværs af regionen kan dele viden og skabe faglige netværk og relationer omkring emner som behovsstyring i behandlingen, diabetesteknologi, senkomplikationer og diabetesdebut. 

Vi tror på, at vi ved at stå sammen, dele viden og samarbejde på tværs står stærkest i at finde nye løsninger på fælles udfordringer og udvikle fremtidens diabetesbehandling.

Kontakt