04-11-2022

SAMBLIK-diabetes er en it-løsning, som integrerer og anvender den fælles digitale infrastruktur til at give behandlere på tværs af sektorer det samme overblik over diabetespatienters behandling, behandlingsmål, kontakter med sundhedsvæsenet og sygdomsbillede.

Forbedret tværsektorielt samarbejde, højere behandlingskvalitet og mindre ulighed i sundhed. Potentialerne ved at bruge SAMBLIK-diabetes er store. Det viser en pilotafprøvning og evaluering af den nye it-løsning.

Ét klik.

Det er, hvad det kræver at give behandlere i alle sektorer det samme overblik over diabetespatienters sygdomshistorie.

Det ene klik er - groft sagt - resultatet af indtil videre fire års udviklingsarbejde, som er mundet ud i SAMBLIK-diabetes - en it-løsning, som samler og præsenterer data fra laboratoriesvar-portalen, Fælles Medicinkort, forløbsplan fra almen praksis samt kontakter ved hospital, almen praksis, fodterapeut og øjenlæge.

Udviklingen af SAMBLIK-diabetes har taget afsæt i et konkret problem i det danske sundhedsvæsen:

- Når en borger med type 2-diabetes har et 'møde' med sundhedsvæsenet, bærer vedkommende sin egen sygdomshistorie med sig. Region, kommune og praksissektor kan nemlig ikke dele alle relevante data på tværs. Og det resulterer ofte i usammenhængende behandlingsforløb, hvor vigtig viden går tabt i overgangen mellem de tre sektorer, siger Pia Pinholt Munksgaard, projektleder ved Steno Diabetes Center Aarhus og fortsætter.

- Men de relevante data findes, og med SAMBLIK-diabetes har vi udviklet en platform, som integrerer og anvender den fælles digitale infrastruktur til at give behandlere - og på sigt borgere - det samme overblik over behandling, behandlingsmål, kontakter med sundhedsvæsenet og sygdomsbillede.

Pilotafprøvning viser stort potentiale

32 sundhedsfaglige fra sygehuse, almen praksis og kommuner har fra oktober 2021 til februar 2022 pilotafprøvet SAMBLIK-diabetes som arbejdsredskab og givet feedback. En gruppe patienter er desuden interviewet om deres perspektiver på løsningen.

Evalueringen af pilotafprøvningen peger overordnet på en stor potentiel værdiskabelse ved brug af SAMBLIK-diabetes. SAMBLIK-diabetes har blandt andet potentiale til at forbedre det tværsektorielle samarbejde, højne behandlingskvaliteten idet de sundhedsfaglige får et bedre beslutningsgrundlag og mindske ulighed i sundhed, idet patienten ikke selv skal bære helbredsinformationer på tværs af sektorer.

Sidstnævnte understøttes også i en nylig rapport fra Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen, hvor SAMBLIK-diabetes fremhæves som en digital løsning, der kan give adgang til tidstro sundhedsdata på tværs af sektorer.

SAMBLIK-diabetes er for nuværende en beta-version, og der er behov for afprøvning i større skala for at validere den kliniske værdi samt for at identificere fremmere og barrierer for implementering.

 

Centrale fund fra evalueringen

Fakta

Udviklingen og afprøvning af SAMBLIK-diabetes er sket i et tæt samarbejde med og involvering af sundhedsfaglige fra hospitalsafdelinger, praktiserende læger og kommuner samt Sundhedsministeriet, Sundhedsdatasstyrelsen, Kvalitet i Almen Praksis (KiAP), den fællesregionale systemforvaltning af Laboratoriesvarportalen, it-professionelle og jurister.

Sundhedsministeriet har med-finansieret udviklingen af SAMBLIK-diabetes via puljemidler.

Læs mere om SAMBLIK-diabetes.

Læs og download evalueringen af SAMBLIK-diabetes

 

Kontakt

Pia Pinholt Munksgaard,  Projektleder

Projektleder, PhD

piamun@rm.dk
+45 2191 3717

Morten Bonde Klausen
Sundhedsdatakonsulent, ph.d.

moklau@rm.dk

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vores nyhedsmail er for dig, der ønsker udvalgte nyheder fra os direkte i din indbakke 3-4 gange om året.

Nyhedsmailen er målrettet fagfolk og samarbejdspartnere, men alle med interesse for diabetesområdet i Region Midtjylland er velkomne til at følge med.

Tilmeld dig her.

Abonnér på vores nyheder

Hvis du gerne vil høre fra os lidt oftere, kan du klikke på 'Abonnér' på vores nyhedsside.

Så modtager du en kort mail, hver gang der er nyt fra os.

Smart, ikke?