Dagsorden

Deltagere

Velkomst og siden sidst

Andre opgaver, som brugere fra StenoPanelet har bidraget/bidrager til

Tema 1: Hvad er et godt liv med diabetes og hvordan kan vi måle det?

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Tema 2: Kunstig intelligens og data

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Eventuelt og næste møde