Eeva-Liisa Røssell Johansen

Eeva-Liisa Røssell Johansen 

Post.doc, Ph.d.

eevjoh@rm.dk

Uddannelse

  • Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.

Team

Primære ansvarsområder

  • Epidemiologiske studier af diabetesdødelighed 

Find mig på