Julie Marie Katholm Knudsen

Forskningssekretær

julie.knudsen@rm.dk
+45 5197 6101

Team

  • Staben

Primære ansvarsområder

  • Sekretær for forskningsenheden
  • Tovholder på events, konferencer og forskningssymposier
  • Sekretærbistand i fht. indkøb, udlæg, fakturaer, mødebookinger og forplejning
  • Administration af IT-udstyr og arbejdstelefoner i Forskning
  • Hjemmeside, GitHub og Slack
  • Kontaktperson for PostDocs, forskningsårsstuderende og specialestuderende

Find mig på