22-02-2021

Måling af blodsukker.jpg

Som deltager i forskningsprojektet skal man svare på spørgsmål om helbred, trivsel og aktiviteter i hverdagen via en app, hvor man på udvalgte mål kan følge med i sin udvikling. Håbet er, at det blandt andet kan være en støtte til at leve et godt liv med type 2-diabetes.

Forskere fra Steno Diabetes Center Aarhus inviterer borgere fra Horsens, Odder, Hedensted og Skanderborg Kommune med type 2-diabetes til at dele erfaringer fra deres hverdag. Målet er at udvikle digitale værktøjer, som kan bidrage til at forebygge følgesygdomme og fastholde et godt liv med diabetes.

Hjerte-kar-sygdom, fodsår og nyresygdom er eksempler på sygdomme, som kan følge med, hvis man har type 2-diabetes.

Men tænk, hvis der fandtes en teknologi, som kan forudse risikoen for at udvikle følgesygdomme til diabetes – og bidrage til at forebygge sygdommene - før de opstår.

Hvis det står til en gruppe forskere fra Steno Diabetes Center Aarhus, er det ikke et "langt ude i fremtiden"-scenarie. De er nemlig i gang med at undersøge, hvordan man ved hjælp af blandt andet kunstig intelligens kan forudse og forebygge følgesygdomme til diabetes.

Og de har brug for hjælp.

- Vi har brug for input fra borgere med type 2-diabetes, så vi kan blive klogere på, hvordan hverdagen med type 2-diabetes leves. Flere har allerede meldt sig til projektet, og de bidrager med værdifuld viden, siger Annelli Sandbæk, enhedschef i Steno Diabetes Center Aarhus.

Svar på spørgsmål og få feedback

Som deltager i forskningsprojektet "Nybrud" skal man svare på spørgsmål om helbred, trivsel og aktiviteter i hverdagen via en app, hvor man på udvalgte mål kan følge med i sin udvikling. Håbet er, at det blandt andet kan være en støtte til at leve et godt liv med type 2-diabetes.

- Den feedback, man får via app'en, kan også være med til at forbedre dialogen med det sundhedspersonale, man er i kontakt med. I sidste ende håber vi, at det kan bidrage til, at man undgår nogle af de følgesygdomme, der er risiko for, når man har type 2-diabetes, siger Annelli Sandbæk.

- Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at deltage. Den viden, vi får via projektet, vil komme mange borgere med type 2-diabetes til gavn.

 

Sådan kommer du i gang

Find en guide til, hvordan du kommer i gang på www.nybrud.rm.dk

Hvem kan deltage?

Du kan deltage, hvis du har type 2-diabetes og bor i Skanderborg, Horsens, Odder eller Hedensted Kommune. Din alder eller hvor længe du har haft type 2-diabetes er underordnet.

Hvem står bag forskningsprojektet?

Forskningsprojektet Nybrud er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Aarhus, Region Midtjyllands IT-afdeling og Medtech Innovation Consortium (MTIC). Projektet er finansieret af Region Midtjyllands sundhedsinnovationspulje.

App'en, der benyttes i projektet, er udviklet af Journl A/S. Den lever op til dansk lovgivnings krav om IT-sikkerhed og deling af persondata, ligesom dataindsamlingen er godkendt af datatilsynet.

Læs mere om forskningsprojektet

Fakta om type 2-diabetes

 • Type 2-diabetes er en kronisk sygdom med blandt andet forhøjet blodsukker.
 • Type 2-diabetes kan medføre følgesygdomme som hjerte-kar-sygdomme, fodsår, nervebetændelse, nyresygdom og nethindeforandringer.
 • Heldigvis får færre og færre de alvorlige følgesygdomme, men to ud af tre med diabetes bekymrer sig om følgesygdomme.
 • Risikoen for følgesygdomme afhænger af, hvor længe man har haft diabetes, og hvordan ens diabetes er reguleret.
 • I Danmark lever cirka 250.000 personer med type 2-diabates – det svarer til op mod 5 procent af den danske befolkning.
  • Horsens: ca. 3.800 er diagnosticeret med type 2-diabetes
  • Odder: ca. 950 er diagnosticeret med type 2-diabetes
  • Hedensted: ca. 1.950 er diagnosticeret med type 2-diabetes
  • Skanderborg: ca. 2.150 er diagnosticeret med type 2-diabetes

Kilde: Videncenter for Diabetes og Diabetesforeningen