24-09-2021

The European Association for the Study of Diabetes er en non-profit, medicinsk videnskabelig sammenslutning. De blev stiftet i 1965 har hovedsæde i Düsseldorf. Netværket tæller over 5000 aktive medlemmer fra over 100 lande.

Steno Diabetes Center Aarhus er igen i år med på Europas største diabeteskonference, EASD 2021, der afholdes virtuelt i den kommende uge.

I 2020 blev konferencen også afholdt virtuelt - med flere end 20.000 deltagere. Fra Steno Diabetes Center Aarhus er vi igen i år bredt repræsenteret og medbringer nogle af vores nyeste forskningsresultater.

Steno Diabetes Center Aarhus har koblet en social dimension til det virtuelle arrangement. Mange af centrets medarbejdere er samlet fysisk igennem konferencens fem dage, så de sammen kan reflektere over ugens mange oplæg.

For første gang er alle Stenocentrene i Danmark også gået sammen om et fælles virtuelt arrangement under EASD-konferencen. Forskere og klinikere fra de fem centre vil præsentere noget af den forskning, som de har skabt i samarbejde med hinanden - på tværs af centrene.

Klik dig igennem Steno Diabetes Center Aarhus' bidrag til EASD 2021

Børn født af mødre med type 1-diabetes har forandringer i deres epigenetik og genekspression – forandringer, som måske kan have betydning for udvikling af metabolisk sygdom senere i livet

Personer med type 2-diabetes har 25 procent øget risiko for tarmkræft, men de vælger sjældnere at deltage i screening for tarmkræft

Ændringer i autonom dysfunktion bidrager til udviklingen af arteriel stivhed i almen population

Fedt- og fibrosedannelse i skeletmuskler fra patienter med type 2-diabetes skyldes en overdreven aktivering af specifik mesenkymal celletype

Insulinresistens i hjertet forudsiger ikke dødelighed eller morbiditet ved iskæmisk hjertesvigt

SGLT2-hæmmere reducerer glukosetransportører i fedtvæv, hvilket kan skyldes en reduceret lagring af lipider i fedtvæv

SGLT2-hæmmeren empagliflozin forbedrer beta-cellefunktionen og glukosetolerancen men påvirker ikke glukose- eller fedtoptaget i skeletmuskulatur

Melatonin påvirker dannelsen af to vigtige tarmhormoner