08-02-2021

Signe Borgquist (t.v.) og Jens Meldgaard Bruun, begge læger og professorer på Aarhus Universitetshospital, er en del af det forskerteam, der skal i gang med at undersøge sammenhængen mellem brystkræft og type 2-diabetes. Foto: Tonny Foghmar

Pressemeddelelse fra Aarhus Universitetshospital

Forskere fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Steno Diabetes Center Aarhus, Steno Diabetes Center Odense og Odense Universitetshospital har fået knap 7 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge sammenhængen mellem brystkræft og type 2-diabetes.

Flere og flere kvinder overlever brystkræft. I dag vil 75 procent af alle danske kvinder, der får brystkræft, være i live mindst ti år efter at sygdommen er konstateret. Men den forbedrede overlevelsesstatistik har trukket en kedelig tendens med sig. For ofte må kvinderne leve med senfølger og en øget risiko for at få andre sygdomme.

Det har sat et team af forskere i gang med at undersøge sammenhængen mellem brystkræft og type 2-diabetes – og til det formål har de for nylig fået en bevilling på knap 7 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.   

"Endnu er der kun sparsom viden om dette felt. Men det ser ud til, at der kan være en sammenhæng begge veje. Både at type 2-diabetes øger risikoen for brystkræft – og at brystkræftbehandling kan give øget risiko for at få type 2-diabetes", fortæller Signe Borgquist, der er overlæge og professor på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital og en af hovedkræfterne bag projektet.

Foruden Signe Borgquist består forskerteamet af Jens Meldgaard Bruun, overlæge og professor på Steno Diabetes Center Aarhus, Deirdre Cronin Fenton, forsker og lektor på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital samt Jan Frystyk, ledende overlæge og professor, Steno Diabetes Center Odense og Odense Universitetshospital.

Danske registre skal hjælpe

Ved at anvende data fra CPR-registret, Landspatientregistret og Danish Breast Cancer Group (DBCG) vil forskerne bl.a. undersøge, om brystkræft – og de behandlinger, som bruges til at bekæmpe sygdommen – er med til at øge risikoen for at få type 2-diabetes.

Samtidig skal det undersøges, om brystkræftpatienter med type 2-diabetes har en dårligere prognose, og i så fald identificere årsager hertil.

Desuden skal forskerne se på, om forskellige typer af biomarkører - særligt hos brystkræftpatienter med type 2-diabetes – kan forudsige forløbet af brystkræft.

"Hvis det viser sig, at brystkræftbehandling øger risikoen for at få type 2-diabetes, så skal vi som behandlere være mere opmærksomme på det. Vi skal samtidig regulere behandlingen, så den tager højde for begge sygdomme", siger Signe Borgquist.

"På længere sigt kan der måske oprettes særlige klinikker for patienter med brystkræft og type 2-diabetes – i et samarbejde mellem kræftafdelingerne og Steno Diabetes Centrene".

Måske kun begyndelsen

Forskerne bag dette forskningsprojekt har valgt at kigge på sammenhængen mellem brystkræft og type 2-diabetes, fordi brystkræft er en hyppig kræftform. Men måske er det kun begyndelsen til at undersøge sammenhængen mellem type 2-diabetes og andre kræftformer.

"Vores studie kan måske føre til, at der kigges på andre kræftformer og type 2-diabetes. Her er det oplagt at se på kræftformer, der ligesom brystkræft er hormonrelaterede - f.eks. prostatakræft."

Efter planen skal projektet begynde efter sommerferien. Bevillingen dækker en 3-årig periode, og forskerne forventer at have de første resultater efter ca. 1 år.

Yderligere oplysninger

Signe Borgquist, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og lærestolsprofessor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Tlf.: 22 62 45 25
Mail: signe.borgquist@auh.rm.dk

Kontakt

Jens Meldgaard Bruun
Clinical professor

jensbruu@rm.dk
+45 5094 5547

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vores nyhedsmail er for dig, der ønsker udvalgte nyheder fra os direkte i din indbakke 3-4 gange om året.

Nyhedsmailen er målrettet fagfolk og samarbejdspartnere, men alle med interesse for diabetesområdet i Region Midtjylland er velkomne til at følge med.

Tilmeld dig her.

Abonnér på vores nyheder

Hvis du gerne vil høre fra os lidt oftere, kan du klikke på 'Abonnér' på vores nyhedsside.

Så modtager du en kort mail, hver gang der er nyt fra os.

Smart, ikke?