29-06-2022

Steno Diabetes Center Aarhus etablerede i sommeren 2021 et brugerpanel, StenoPanelet, som skulle give input til vores praktiske og strategiske arbejde. Nu et år efter oplever brugerne, at deres bidrag bliver taget seriøst.

Se video om arbejdet i StenoPanelet

Thorkild og Lars er brugerrepræsentanter i StenoPanelet. I denne video giver de deres indtryk af, hvordan det har været at være medlem af Steno Diabetes Center Aarhus' brugerpanel det første år.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Thorkild og Lars er brugerrepræsentanter i StenoPanelet. I denne video giver de deres indtryk af, hvordan det har været at være medlem af Steno Diabetes Center Aarhus' brugerpanel det første år.

- Jeg har som diabetespatient fået utrolig meget ud af at være med i StenoPanelet. Steno har været lyttende, og vi kan se, at vi har sat vores aftryk i arbejdet, siger Lars G. Jeppesen, der er brugerrepræsentant i StenoPanelet.

Sammen med 18 andre brugerrepræsentanter har han det seneste år været en del af panelet, som har bidraget med brugerperspektiver og forslag til tilpasning af eksempelvis en ny vision for Steno Diabetes Center Aarhus samt givet input til forskellige projekter, data- og kvalitetsudvikling og kommunikationsmateriale.

Bliver taget alvorligt

I en nylig evaluering har 16 af de 19 deltagere givet feedback: 81 procent af de adspurgte oplever arbejdet i StenoPanelet som meningsfuldt.

En deltager beskriver det som muligheden for på en eller anden måde at have en 'stemme' i, hvordan Steno skal udvikle sig. Det er både gennem aktiveringen på de faste møder, men også ved at blive inddraget ad hoc i andre henseender.

- Alt, hvad vi har sagt, bliver taget seriøst, og munder ud i noget – måske ikke i morgen, men på sigt, siger Lars G. Jeppsen.

Et andet medlem er Thorkild Jakobsen, der deler oplevelsen af at have været med til at sætte aftryk:

- Mange af de professionelle er blevet overraskede over de vinkler, vi er kommet med, når vi har skulle give vores mening til kende. Vi har ikke bare været med som sådan noget overfladepynt. Vi er blevet taget alvorligt, siger han.

Om StenoPanelet

  • StenoPanelet består af brugere, som enten selv har diabetes eller er pårørende.
  • Panelet repræsenterer Steno Diabetes Center Aarhus’ målgruppe bredt. Medlemmerne har forskellige former for diabetes, modtager behandling forskellige steder i Region Midtjylland, har forskellige aldre og har meget forskellige erfaringer med at have diabetes. Brugerne er fra 18 år og op. 
  • Derudover består StenoPanelet af fem medarbejdere fra Steno Diabetes Center Aarhus, centerdirektøren samt en repræsentant fra regionshospitalerne.
  • Centerdirektøren og ledergruppen mødes efter hvert møde i StenoPanelet, hvor de drøfter, hvordan panelets input kan bringes i spil.
  • Læs mere om StenoPanelet på stenopanel.rm.dk.