07-11-2023

Juan for vejledning af overlæge Kurt Kristensen.jpg

6-årige Juan, der her er sammen med overlæge Kurt Kristensen fra Steno Diabetes Center Aarhus, fik konstateret type 1-diabetes for tre år siden. Modsat flertallet af skolebørn med diabetes har Juan en fast støtteperson i skolen, som kan hjælpe, når der er brug for det.

Mange børn med type 1-diabetes står alene med deres sygdom i skoletiden. Steno Diabetes Center Aarhus, Diabetesforeningen og de fire øvrige regionale Steno Diabetes Centre lancerer nu en stribe fælles løsningsforslag for at skabe bedre og ens rammer over hele landet for både børn, forældre og ansatte på skolerne.

Cirka 1.700 skoleelever med type 1-diabetes har en skoledag, hvor de skal huske at måle blodsukker og tage insulin, uden mor og far er i nærheden til at hjælpe.

Et fælles forskningsprojekt mellem de fem Steno Diabetes Centre og Diabetesforeningen viser, at tre ud af fire børn med type 1-diabetes står alene med deres sygdom i skoletiden. Kun 28 procent af børnene har således en fast støtteperson, der kan minde om og hjælpe med at regulere blodsukker og regne kulhydratmængden ud af den mad, de spiser, så de kan tage den rigtige mængde insulin.

Forskningsprojektet kaldet KIDS har gennem de sidste tre år afdækket de udfordringer, der er for ansatte på skolerne, forældre og børn, når et barn med type 1-diabetes går i skole.

252 forældre til et barn med type 1-diabetes, 921 skoler og 121 repræsentanter fra 74 kommuner er blevet hørt i KIDS-projektet. Det mest slående er de store forskelle, der er på både de enkelte skoler og i kommunerne.

Stor forskel overrasker børnelæge

Nogle skoler tilbyder en støtteperson til et barn med diabetes i hele skoletiden. Andre slet ingen støtte. Det har overrasket børnelæge på Steno Diabetes Center Aarhus, overlæge Kurt Kristensen:

”Jeg vidste, der var forskelle, men at hjælpen eller manglen på samme går fra den ene yderlighed til den anden, kom bag på mig. En 15-årig har ikke samme behov for støtte som en 7-årig, så der skal helt naturligt tages stilling til barnets udviklingsniveau i hvert enkelt tilfælde, men at der slet ingen retningslinjer er for, hvordan skoler og forældre skal gribe det an, når et barn får type 1-diabetes, er helt uholdbart,” siger han.

”Har man ingen klare aftaler, er det velkendt, at forældre lader deres barn have et for højt blodsukker i skoletiden for at undgå meget lave blodsukre, der potentielt kan føre til insulinchok. Men det er ikke en farbar vej, for højt blodsukker giver ligesom lavt blodsukker problemer med indlæring og koncentration. I sidste ende kan et højt langtidsblodsukker gennem lang tid betyde alvorlige følgesygdomme senere i livet,” forklarer Kurt Kristensen.

Forslag: Fast støtteperson og ens retningslinjer

Derfor har Steno Diabetes Centrene og Diabetesforeningen udarbejdet en række forslag, der kan sikre ensartet støtte for børn på tværs af kommuner og skoler og diabetesambulatorier. Målene er blandt andet at afbøde dårlig blodsukkerregulering i skoletiden og skabe mere tryghed for alle parter.

Forslagene omfatter ensartede retningslinjer, klare aftaler og rammer for samarbejdet, en fast støtteperson i skolen og at alle kommuner kan udpege en kontaktperson for børn og unge med kroniske sygdomme eller børn med støttebehov. Kontaktpersonen skal hjælpe familierne med at navigere i det kommunale system og sikre samarbejdet mellem skole, kommune og forældre i form af en konkret handleplan.

”Det er altafgørende at vide, hvem der har ansvaret for hvad. Det er bekymrende i dag, at lærere føler sig pressede, fordi de er bange for at tage sig af et barn med diabetes, og det er bekymrende, at forældre må bruge en stor del af deres arbejdstid på at være i kontakt med deres barn på mobilen for at regulere barnets blodsukker. Det skal klare retningslinjer og aftaler afhjælpe, så både børn, forældre, lærere og pædagoger kan føle sig trygge og misforståelser undgås,” siger seniorforsker på Steno Diabetes Center Copenhagen, sociolog Dan Grabowski, der har stået i spidsen for KIDS.

Fire ud af fem Steno Centre (Odense, Aarhus, Sjælland, Copenhagen) og Diabetesforeningen søger lige nu penge til at undersøge, hvordan løsningsforslagene bedst kan implementeres i regional og kommunal praksis i hele landet.


Læs mere

Kontakt

Kurt Kristensen
Overlæge

kurtkris@rm.dk
+45 2977 7998

Anette Andersen
Programleder, overlæge, PhD 

anette.andersen@rm.dk
+45 2213 5605

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vores nyhedsmail er for dig, der ønsker udvalgte nyheder fra os direkte i din indbakke 3-4 gange om året.

Nyhedsmailen er målrettet fagfolk og samarbejdspartnere, men alle med interesse for diabetesområdet i Region Midtjylland er velkomne til at følge med.

Tilmeld dig her.

Abonnér på vores nyheder

Hvis du gerne vil høre fra os lidt oftere, kan du klikke på 'Abonnér' på vores nyhedsside.

Så modtager du en kort mail, hver gang der er nyt fra os.

Smart, ikke?