Dødsårsagsmønsteret for mennesker med type 2-diabetes ligner i dag det, der gælder for personer uden diabetes, siger læge og ph.d. Tinne Laurberg (midtfor).
Dødsårsagsmønsteret for mennesker med type 2-diabetes ligner i dag det, der gælder for personer uden diabetes, siger læge og ph.d. Tinne Laurberg (midtfor).

11-05-2024

Andelen er personer med type 2-diabetes, der dør af hjerte-kar-sygdom, er næsten halveret gennem de sidste 20 år. Det betyder, at kræft i dag - ligesom for resten af befolkningen - er den hyppigste dødsårsag blandt personer med type 2-diabetes. Det viser ny dansk befolkningsundersøgelse fra Steno Diabetes Center Aarhus, som netop er publiceret i The Lancet Regional Health - Europe.

Den gode nyhed er, at diabetesbehandlingen i dag er blevet så god, at personer med type 2-diabetes lever længere og dør sjældnere af hjerte-kar-sygdom, end de gjorde for 20 år siden. Det betyder, at de i dag dør af de samme sygdomme, som personer uden diabetes.

Det konkluderer forskere fra Steno Diabetes Center Aarhus i et nyt studie baseret på danske registre. Her har de undersøgt de hyppigste dødsårsager blandt voksne danskere med og uden type 2-diabetes i perioden 2002 til 2019.

Markant fald i dødelighed

I begyndelse af studieperioden var den primære dødsårsag hos personer med type 2-diabetes hjerte-kar-sygdom. I slutningen af studieperioden er denne dødsårsag næsten halveret og bidrager derfor til et væsentligt fald i den samlede dødelighed blandt personer med type 2-diabetes.

- Det såkaldte dødsårsagsmønster for personer med type 2-diabetes ligner i dag det, som gælder for personer uden diabetes, hvor det er kræft, der er den hyppigste dødsårsag, siger læge og ph.d. Tinne Laurberg fra Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital.

Hun har sammen med læge og ph.d. Susanne Boel Graversen og professor Henrik Støvring netop publiceret resultaterne af studiet i det internationale tidsskrift 'The Lancet Regional Health – Europe'.

- Andre studier viser, at vi er blevet rigtig gode til at forebygge og behandle hjerte-kar-sygdom blandt personer med type 2-diabetes, og det kan være grunden til, at vi nu ser denne positive udvikling, siger Tinne Laurberg.

Øget risiko for kræft

Der er dog stadig en betydelig overdødelighed blandt personer med type 2-diabetes - især når det gælder kræft og hjerte-kar-sygdom, fastslår studiet.

Samtidig viser andre studier, at personer med type 2-diabetes dels har en betydelig øget risiko for blandt andet at udvikle bryst- og tarmkræft, og at de i mindre grad deltager i danske kræftscreeningsprogrammer.

- Hvis vi skal forbedre livskvaliteten og overlevelsen hos personer med type 2-diabetes, er det fortsat vigtigt at forebygge hjerte-kar-sygdom, men vi skal også til at fokusere på tidlig opsporing og forebyggelse af kræft og målrette behandlingerne for de personer, som både har type 2-diabetes og kræft, siger Tinne Laurberg.

Demensdødeligheden er stigende

Studiet viser også, at den generelle dødelighed i hele befolkningen er faldende, men at der er en ny tendens i form af stigende død grundet demens - særligt blandt personer med type 2-diabetes.

- Demens er forbundet med hjerte-kar-sygdom og hvordan kroppen omsætter sukker. Der er derfor grund til at tro, at demens blandt personer med diabetes kan have et andet forløb end hos personer uden diabetes. Med en aldrende diabetesbefolkning er hjernen og den kognitive funktion et af de områder, vi skal til at fokusere mere på, siger læge og ph.d. Susanne Boel Graversen.

Tre forskere fra Steno Diabetes Center Aarhus har været med til at udføre studiet i dødsårsager blandt mennesker med type 2-diabetes. Resultaterne er netop er publiceret i The Lancet Regional Health - Europe. Fra venstre: Professor Henrik Støvring, læge og ph.d. Susanne Boel Graversen og læge og ph.d. Tinne Laurberg.

Fakta

 • Mere end 300.000 danskere lever i dag med type 2-diabetes. Det svarer til 5,5 procent af hele den danske befolkning. Tallet forventes at være stærkt stigende de kommende år. Kilde: Videncenter for Diabetes

Studiet viser

 • Den hyppigste dødsårsag blandt personer med type 2-diabetes i Danmark har ændret sig fra at være hjerte-kar-sygdom til i dag at være kræftsygdom, som også er den hyppigste dødsårsag for personer uden type 2-diabetes.
 • Der er dog stadig en betydelig overdødelighed blandt personer med type 2-diabetes - især når det gælder kræft og hjerte-kar-sygdom.
 • Hvis livskvaliteten og overlevelsen hos personer med type 2-diabetes skal forbedres, er det vigtig forsat at forebygge hjerte-kar-sygdom, men også at udvide til forebyggelse og tidlig opsporing af kræft.
 • Det nye dødsårsagsmønster kalder på behandlingsstrategier, som tager højde for, at flere borgere både har type 2-diabetes og kræft.
 • Den generelle dødelighed i hele befolkningen er faldende, men der er en ny tendens i form af stigende død grundet demens, særligt blandt personer med type 2-diabetes.

Bag om forskningsresultatet

 • Studie: Trends in cause-specific mortality among people with type 2 and type 1 diabetes from 2002 to 2019: a Danish population-based study
 • Studietype: En befolkningsundersøgelse af, hvad voksne danskere med og uden diabetes dør af i perioden 2002 til 2019
 • Samarbejdspartnere: Sarah Wild, University of Edinburgh og Rimke Vos, Leiden University
 • Ekstern finansiering: Ingen (forskerne bag studiet er ansat ved Steno Diabetes Center Aarhus, som delvist er finansieret af en donation fra Novo Nordisk Fonden).
 • Interessekonflikter: Ingen
 • Læs den videnskabelige artikel publiceret i tidsskriftet The Lancet Regional Health - Europe: https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2024.100909

Kontakt

Tinne Laurberg
Læge og ph.d.

tinlaurb@rm.dk

Tlf.: 2033 3009

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vores nyhedsmail er for dig, der ønsker udvalgte nyheder fra os direkte i din indbakke 3-4 gange om året.

Nyhedsmailen er målrettet fagfolk og samarbejdspartnere, men alle med interesse for diabetesområdet i Region Midtjylland er velkomne til at følge med.

Tilmeld dig her.

Abonnér på vores nyheder

Hvis du gerne vil høre fra os lidt oftere, kan du klikke på 'Abonnér' på vores nyhedsside.

Så modtager du en kort mail, hver gang der er nyt fra os.

Smart, ikke?