Steno Diabetes Center Aarhus samarbejder med regionshospitalerne i Region Midtjylland om udvikling af ny behandling, forskning, uddannelse og tværsektorielle indsatser.

Som udgangspunkt for samarbejdet er der indgået en "Steno Partner-aftale" mellem hvert af de fire regionshospitaler og Steno Diabetes Center Aarhus.

Samarbejdet bygger videre på det samarbejde, som allerede finder sted på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland og er med til at bane vejen for en samlet og styrket diabetesindsats i regionen.


 

Steno Partner-koordinatorer i Region Midtjylland

Regionshospitalet Gødstrup

Jens Juel Christiansen, ledende overlæge
jens.juel@rm.dk

Hospitalsenhed Midt

Henrik Holm Thomsen, overlæge
henrik.holm.thomsen@midt.rm.dk

Regionshospitalet Randers

Karen Krogh Fjeldborg, specialeansvarlig overlæge
karen.fjeldborg@aarhus.rm.dk

Regionshospitalet Horsens

Lene Sundahl Mortensen, afdelingslæge
lenemort@rm.dk

Koordinator for pædiatrien i Region Midtjylland

Per Kjærsgaard, overlæge
per.kjaersgaard@vest.rm.dk

Kontakt

Specialkonsulent

tinros@rm.dk
+45 2370 7228