Overgangen fra ung til voksen med en kronisk sygdom som diabetes kan være en udfordring. 

Hos Steno Diabetes Center Aarhus udvikler vi tilbud, som klæder unge på til gradvist at overtage ansvaret for deres behandling og liv med diabetes.

Læs om nye behandlingstilbud og andre aktiviteter til unge med diabetes herunder.

Transitionsforløb for unge med diabetes

Overgangen fra ung til voksen med diabetes skal ikke opleves som en overgang - men som en sammenhængende proces, hvor den unge gradvist bliver klædt på til selv at overtage mere af ansvaret for egen behandling og liv med diabetes.

Læs mere her.

Ungepanel

Hvordan kan Steno Diabetes Center Aarhus forbedre de nuværende behandlingstilbud og udvikle nye, så de matcher behovene hos unge med diabetes? Det får et nyt ungepanel nu direkte indflydelse på.

Læs mere her.

SteNO-Stress

Unge med diabetes er særligt udsatte for at få diabetes-stress (dårlig samvittighed, mangel på overskud, følelser af skyld, skam, hjælpeløshed og frustration – og forringet diabetesregulation). Derfor afprøver vi et særligt initiativ til de 18-23-årige i form af et kombineret individuelt og gruppebaseret tilbud.

Læs mere her.

Klinik for atleter med type 1-diabetes

Klinik for Atleter er et specialiseret behandlingstilbud til idrætsudøvere med type 1-diabetes, som ønsker viden om og støtte til at optimere deres sportslige præsentationer og samtidig holde styr på deres blodsukker og insulinindtag.

Læs mere her.

Konsultationstilbud for fysisk aktive med type 1-diabetes (MDT)

Et tilbud for personer med type 1-diabetes over 17 år, som er tilknyttet Steno Diabetes Center Aarhus og som har problemer med blodsukkeret i forbindelse med fysisk aktivitet og træning.

Tilbuddet består af sparring om insulin, blodsukker, kost og træning med et tværfagligt behandlerteam via videokonsultationer.

Læs mere her.

App til børn og unge med diabetes

Vi udvikler en patientstøtte-app til børn og unge med diabetes og deres familier. Formålet er at øge børnenes viden om diabetes og derigennem forbedre børnenes handlekompetence, livskvalitet og evne til egenomsorg.

Læs mere her.

Tidlig opsporing og behandling af forstyrret spisning

Steno Diabets Center Aarhus sætter som de første i Danmark ind med en systematisk indsats, som skal sikre tidlig opsporing og målrettet behandling af forstyrret spisning blandt børn og unge med type 1-diabetes.

Målet er at forebygge spiseforstyrrelser og bidrage til bedre livskvalitet.

900 børn og unge i Region Midtjylland skal screenes.

Læs mere her.

Kontakt