Projektet og tilbuddet er afsluttet

 

Fælles nyre-diabetesklinik skal sikre bedre behandling og mere sammenhængende patientforløb for personer med diabetes og nyresygdom.

Personer med diabetes og nyresygdom modtager ofte behandling på flere forskellige afdelinger på sygehuset – ofte i længerevarende, fragmenterede og i nogle tilfælde ukoordinerede forløb.

Den fælles nyre-diabetesklinik optimerer den samlede behandling og minimerer tidsforbruget til ambulante besøg på sygehuset.

Formål

 • At optimere det tværgående diabetes-nefrologiske samarbejde med henblik på at tilbyde diabetespatienter med nyresygdom bedst mulig behandling, sammedags-komplikationsscreening og undervisning.
 • At tilbyde patienter med ikke-diabetisk nyresygdom, der udvikler diabetes, bedst mulig diagnostik, behandling, sammedags-komplikationsscreening og undervisning.

Målgruppe

 • Patienter med nyresygdomme, som udvikler diabetes
 • Patienter med diabetes og betydelig nyrepåvirkning
 • Patienter med diabetes fra regionshospitalerne henvist til højt specialiseret behandling ved Nyresygdomme.

Tilbuddets indhold

 • Tilbuddet består af en fælles konsultation, hvor patienten møder et behandlerteam fra Nyresygdomme og Steno Diabetes Center Aarhus.
 • En gang om året tilbydes en årskontrol, hvor patienten får foretaget alle relevante undersøgelser for følgesygdomme til diabetes samme dag og samme sted.
 • Endvidere vil der være mulighed for videndeling, udvikling af fælles behandlingsvejledninger og undervisnings-initiativer samt øget forskningsaktivitet imellem Steno Diabetes Center Aarhus og Nyresygdomme til glæde for patienterne.

Hvor og hvornår

 • Tilbuddet foregår på Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital
 • Tilbuddet retter sig mod patienter fra Aarhus og Samsø med diabetes og betydelig nyrepåvirkning.
 • Derudover omfatter tilbuddet nyretransplanterede patienter med diabetes fra optageområderne under Horsens, Randers og Aarhus.
 • Patienter fra optageområderne under Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest er omfattet af tilbuddet i de første 3-6 måneder efter transplantationen, hvorefter de afsluttes til behandling ved deres respektive regionshospitaler.
 • Tilbuddet løber fra november 2019 til august 2023.

Læs mere

 

Kontakt

Søren Tang Knudsen
Overlæge

soerknud@rm.dk
+45 2259 6121