Hvor undersøgelserne for følgesygdomme til diabetes tidligere foregik på forskellige dage og måske forskellige steder, er blodprøvetagning, øjenundersøgelse, fodundersøgelse og den årlige diabetessamtale nu samlet i ét og samme besøg.

Tilbuddet bliver en del af sundhedstilbuddet på diabetesambulatorierne i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Herning samt ved Center for Sundhed i Holstebro.

Formål

 • Forbedre service og patienttilfredshed - patienten skal kun møde op ét sted og får svar på undersøgelserne samme dag
 • Forbedre kvalitet, idet screening bliver nemmere og mere let tilgængeligt for patienten
 • Styrke mulighederne for forskning i senkomplikationer gennem systematisk dataindsamling for en større gruppe patienter.

Målgruppe

 • Patienter over 12 år, som er i hospitalsbehandling for diabetes i Region Midtjylland.

Tilbuddets indhold

 • Samlet screeningsforløb i diabetesambulatoriet

  • Blodprøve og indlevering af urinprøve til analyse ved nærmeste enhed for blodprøvetagning
  • Øjenundersøgelse ved specialuddannet sundhedsprofessionel - sendes til analyse ved øjenafdeling.
  • Screening for fodkomplikationer ved specialuddannet sundhedsprofessionel.
  • Afsluttende konsultation, hvor patienten får svar på alle prøver. Der tages stilling til videre behandling og evt. supplerende undersøgelser.

Hvor og hvornår

 • Diabetesambulatorierne i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Herning samt Center for Sundhed ved Holstebro.
 • 2020 - 2022

Information til patienter

Læs mere

 

Kontakt

Søren Tang Knudsen
Overlæge

soerknud@rm.dk
+45 2259 6121