Diabetesrådgivere skal sikre bedst mulig behandling af patienter, som er indlagt af andre årsager end deres diabetes.

For at bidrage til så ukomplicerede indlæggelsesforløb for diabetespatienter som muligt har Steno Diabetes Center Aarhus etableret en diabetesrådgivning på Aarhus Universitetshospital.

Diabetesrådgivningen varetager en opsøgende funktion i forhold til indlagte voksne patienter med diabetes samt vejledning af medarbejdere på sengeafsnit ved Aarhus Universitetshospital og AUH Psykiatrien.

Formålet er at øge kvaliteten i behandling og pleje af diabetespatienter, som er indlagt af andre årsager end deres diabetes.

Formål

 • At sikre den bedst mulige diabetesbehandling under indlæggelse for alle diabetespatienter på Aarhus Universitetshospital
 • At understøtte sundhedspersonale, som ikke arbejder med diabetes til dagligt.

Målgruppe

 • Indlagte patienter med diabetes på Aarhus Universitetshospital
 • Patienter med Hba1C >70 mmol/mol, som afventer elektiv kirurgi på Aarhus Universitetshospital
 • Personale på afdelinger på Aarhus Universitetshsopital, som er i berøring med patienter, der har diabetes.

Tilbuddets indhold

Tilbuddet består af tre dele:

1. Tilsyn

ved diabetessygeplejerske eller læge af indlagte diabetespatienter på Aarhus Universitetshospital.

Følgende patienter kan få tilsyn ved diabetesrådgivningen:

 • Patienter med gentagne blodglukosemålinger <5 eller >12 mmol/L
 • Patienter, som diagnosticeres med diabetes under indlæggelse
 • Patienter, hvor insulinbehandling påbegyndes under indlæggelse
 • Diabetespatienter, som under indlæggelse får behov for ernæringsterapi

Diabetesrådgivningen kan hjælpe med:

 • Vurdere og justere diabetesbehandlingen samt vejlede om ernæringsterapi
 • Vejlede om blodglukosemålinger og handlinger iht. blodglukoseniveau
 • Medvirke til at planlægge udskrivelse af diabetespatienter ift. hjælpemidler og planlægning af ambulant opfølgning
 • Individualiseret undervisning af diabetespatienter

2. Fast-track ambulatorium

ved Steno Diabetes Center Aarhus for diabetespatienter, som afventer elektiv kirurgi.

Formålet med ambulatoriet er at sikre en præoperativ optimering af diabetesreguleringen og planlægning af diabetesbehandlingen i dagene før og efter det operative indgreb.

3. Undervisning og vejledning

Temaeftermiddage, under visning og besvarelse af mere generelle spørgsmål om diabetes samt vejledning omkring diabetesrelaterede problemstillinger.

Hvor

Aarhus Universitetshospital

Hvordan

Alle afdelinger på Aarhus Universitetshospital kan:

 • Oprette en tilsynsanmodning i EPJ
 • Ringe til Diabetesrådgivningen på tlf. 2047 1427 (telefonen er åben alle hverdage kl. 9.30-14.30)

 

Kontakt

Ermina Bach
Afdelingslæge

ermina.bach@rm.dk