19-03-2021

"Når vores hurra-råb er så høje, er det fordi, vi virkelig tror på denne måde at organisere et sundhedsfagligt område på." Centerdirektørerne fra de fem regionale Steno Diabetes Centre har skrevet en fælles kronik om den unikke udvikling, der lige nu er i gang på diabetesområdet. Fra venstre: Poul Erik Ormstrup Jakobsen, Jan Erik Henriksen, Lise Tarnow, Allan Flyvbjerg og Troels Krarup Hansen.

I 2017 så det første Steno Diabetes Center dagens lys. I dag er der veletablerede centre i alle fem regioner. Vi arbejder alle for, at man kan leve et godt liv med diabetes, og for at færre udvikler sygdommen. Vores satsning på bedre forskning, uddannelse, forebyggelse og behandling har nu et par år på bagen, men hvad har vi nået indtil nu? Og hvordan kan vi bruge vores erfaringer til at nytænke sundhedsvæsenet?

Kronik bragt i Dagens Medicin af Allan Flyvbjerg, Steno Diabetes Center Copenhagen, Jan Erik Henriksen, Steno Diabetes Center Odense, Lise Tarnow, Steno Diabetes Center Sjælland, Poul Erik Jakobsen, Steno Diabetes Center Nordjylland og Troels Krarup Hansen, Steno Diabetes Center Aarhus.

Muskler og vilje til at ændre på diabetesområdet

Etableringen af regionale Steno Diabetes Centre har givet en unik mulighed for at samarbejde på tværs af landet om diabetesbehandlingen. Det er unikt, fordi det er regionalt forankret, men samarbejdet er tværfagligt, tværsektorielt og nationalt.

Alle centrene er blevet etableret på samme baggrund med en donation fra Novo Nordisk Fonden på 7.5 mia. kr., der kickstartede det hele. I dag er hvert center ejet og drevet af hver deres region. Alle centrene er stort set født med samme vilkår og næsten på samme tid, og dialogen og samarbejdet mellem centrene har fra start af været stort og frugtbart.

Centrene har tilsammen musklerne og viljen til reelt at ændre på både forebyggelse og behandling af diabetes i hele Danmark. Det er stort, og vi kan allerede se mange positive effekter af det.

Vi tænker digitalt og forskningsbaseret

Allerede i starten af Covid-19-pandemien så vi, og det øvrige sundhedsvæsen, hvordan behovet for digitale løsninger og nye måder at levere sundhedsydelser på fik et ikke-planlagt løft, så der nu for alvor er sat gang i den digitale transformation på diabetesområdet på tværs af landet. Her har vi et tæt samarbejde, så vi løbende deler vores erfaringer om bl.a. form, organisation og uddannelsesbehov.

Tilsvarende samarbejder alle centre med Helbredsprofilen.dk og Videncenterfordiabetes.dk om at lave film om diabetes og fagligt indhold, der skal sikre let forståelig viden om bl.a. sygdom, behandling og hverdagslivet med diabetes og dermed støtte borgere med diabetes i deres håndtering af sygdommen.

Vi samarbejder også på tværs af centrene inden for forskning og uddannelse for at styrke vores viden om diabetes. Der er netop uddelt det første Steno National Collaborative Grant på 25 mio. kr., hvor flere af landets førende forskere fra alle fem Steno Diabetes Centre er involverede.

Forskningsprojektet bygger på en national type 2-diabetes-biobank, DD2, og skal undersøge, hvorfor personer med type 2-diabetes er forskellige – og hvordan de derfor skal behandles forskelligt.

Bedre vilkår for alle med diabetes

Selvom vi som Steno Diabetes Centre har et særligt fokus på diabetesbehandling i hospitalssektoren, prioriterer alle også sammenhængende indsatser på tværs af sektorer i det vigtige samarbejde med kommuner, almen praksis og psykiatri.

Lige nu er vi i gang med at udvikle tilbuddet om sammedagsscreening. Ved sammedagsscreening samler man alle undersøgelser for komplikationer til diabetes på en dag. Det sparer tid for den enkelte borger, der ikke skal rundt til mange forskellige behandlere på forskellige matrikler forud for den afsluttende samtale, hvor der følges op på alle undersøgelserne. Og det giver langt bedre overblik og sammenhæng over behandlingen – for begge parter.

Tilbuddet er ikke kun til de borgere, som er tilknyttet et ambulatorium på sygehuset, men også som et tilbud til personer med diabetes, som følges i almen praksis. Det giver mening, fordi det bidrager til at løfte kvalitet og effektivitet af screeningsprogrammerne i hele landet, mindsker geografiske forskel i tilbuddet til borgerne og giver mulighed for at komme tidligt i gang med den relevante og individuelt tilpassede behandling. Men bedst af alt: Den enkelte person med diabetes oplever det som et stort kvalitetsløft, som både sparer tid, men i særdeleshed skaber overblik.

På dataområdet har vi også udviklingsprojekter som f.eks. Samblik, der afprøves og udvikles i et Steno Diabetes Center med henblik på mulig skalering efterfølgende. Her samles og vises helbredsdata på den enkelte person med diabetes på tværs af sektorer, så alle behandlere fremover får samme dataoverblik over behandlingsforløbet.

Vi skal være ydmyge over for drift og implementering

Når vores hurra-råb er så høje, er det fordi, vi virkelig tror på denne måde at organisere et sundhedsfagligt område på. Men vi skal huske at være ydmyge over for den præmis, som Steno Diabetes Centrene har indlejret i sig. Vi har mange udviklingsprojekter i gang og en umiddelbar levetid på 10 år, hvor donationen udløber. Det kræver af os alle, at vi i arbejdet skal have for øje, at det skaber værdi og effekt, samt at positive udviklingsprojekter er bæredygtige og realistisk skal kunne implementeres og drives videre på den lange bane, dvs. af et samlet sundhedsvæsen uden afhængighed af fondspenge.

I forlængelse af dette har vi en gul seddel på hvert vores skrivebord, der konstant skal huske på, at diabetes blot er én sygdom i endokrinologien og det intern medicinske speciale, ja sågar blot én ud af mange kroniske sygdomme. Det er en bunden opgave at sørge for, at alle vores gode erfaringer både inden for forskning, uddannelse, forebyggelse, behandling og organisering skal komme bredt til gavn, så samarbejdet og læringen i fremtiden strækker sig længere end til diabetesområdet.

Så vi har en stor opgave foran os, som skal tages alvorligt. Vi kan dog fortsat ikke få armene ned. Alle Steno Diabetes Centre er sat i verden for at skabe bedre behandling for personer med diabetes, i alle sundhedsvæsnets sektorer. Og med alt det, der syder og bobler af udviklingsprojekter rundt omkring, tror vi på at kunne se positive effekter på den generelle diabetesbehandling i Danmark samt være med til at skabe et bedre sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer og landet inden for de næste par år.

Kontakt

Troels Krarup Hansen
Direktør

troeha@rm.dk
+45 6167 9616

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vores nyhedsmail er for dig, der ønsker udvalgte nyheder fra os direkte i din indbakke 3-4 gange om året.

Nyhedsmailen er målrettet fagfolk og samarbejdspartnere, men alle med interesse for diabetesområdet i Region Midtjylland er velkomne til at følge med.

Tilmeld dig her.

Abonnér på vores nyheder

Hvis du gerne vil høre fra os lidt oftere, kan du klikke på 'Abonnér' på vores nyhedsside.

Så modtager du en kort mail, hver gang der er nyt fra os.

Smart, ikke?