Projektet og tilbuddet er afsluttet

 

Efterfødselsforløb skal forebygge og opspore type 2-diabetes hos kvinder med graviditetsdiabetes.

Kvartalsvise blodsukkermålinger, gode råd om amning, årlige kontroller på hospitalet og samtaler med en diætist om kost og motion.

Et nyt efterfødselsforløb binder overgangen mellem en graviditet med graviditetsdiabetes og årene efter fødslen sammen i ét forløb kommer.

Op mod 600 kvinder i Region Midtjylland får gavn af det nye tilbud.

Flere og flere kvinder får i dag graviditetsbetinget diabetes (GDM).

Alene i Region Midtjylland er antallet af tilfælde steget fra cirka 130 i 2000 til cirka 600 i 2018. Stigningen skyldes blandt andet højere gennemsnitsalder og højere BMI blandt gravide kvinder end tidligere.

Hos langt de fleste forsvinder GDM igen umiddelbart efter fødslen. Problemet er dog, at kvinder, som har haft GDM, har en livslang øget risiko for at udvikle type 2-diabetes senere i livet.

Formål

 • At forebygge udviklingen af type 2-diabetes hos kvinder med graviditetsdiabetes.
 • Bedre karakterisering af diabetestype både under graviditeten, men også hvis kvinden udvikler diabetes efter graviditeten.

Målgruppe

 • Gravide kvinder med graviditetsdiabetes i hele Region Midtjylland.
 • Patientgrundlaget udgør ca. 600 kvinder årligt.

Tilbuddets indhold

 • Tilbud under den aktuelle graviditet, som er kompliceret af graviditetsdiabetes, på de obstetriske afdelinger i Region Midtjylland.
  • Løbende blodsukkermålinger
  • Blodprøvekontrol
  • Individuel samtale med diætist
 • Tre måneder efter fødslen
  • Glukosebelastningstest
  • Ved forstadie til diabetes: tilbud om diæt- og motionsvejledning
 • Efterfølgende 5-årigt ambulant tilbud på de tilsvarende endokrinologiske afdelinger eller ved Steno Diabetes Center Aarhus.
  • Årlig klinisk kontrol
  • Blodprøvekontrol
  • Diæt- og motionsvejledning
  • Blodsukkermålinger i hjemmet

Hvor og hvornår

 • Tilbuddet løber fra 1. april 2019 til 1. januar 2023 ved Klinik for Gravide samt Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital.
 • Fra efteråret 2019 til 1. januar 2023 er tilbuddet tilgængeligt på regionshospitalerne i Region Midtjylland.

Information til patienter

Hvad er graviditetsdiabetes?

 • Graviditetsbetinget diabetes (GDM) er en form for diabetes, som ses hos ca. 3-4 procent af alle gravide.
 • GDM skyldes en ændret sukkeromsætning hos den gravide, som delvis er forårsaget af moderkagens hormonproduktion. De mange hormoner i kroppen får insulin til at virke dårligere, og kroppen skal derfor danne mere insulin.
 • Nogle kvinder kan ikke øge deres insulinproduktion, og de udvikler derfor GDM.

Hvilke konsekvenser har graviditetsdiabetes?

 • GDM kan komplicere både graviditet og fødsel for barnet.
 • Op mod 50 procent af de kvinder, der får GDM, udvikler type 2-diabetes indenfor 10 år efter fødslen.
 • Samtidig har børn af kvinder med GDM øget risiko for at udvikle overvægt og type 2-diabetes.

Læs mere

 

Kontakt

Ulla Kampmann Opstrup
Overlæge

ullaopst@rm.dk
+45 2237 0857