Bedre og mere sammenhængende behandling af type 2-diabetes og et styrket samarbejde på tværs af sektorer. Det er visionen med SAMBLIK-Diabetes - en ny it-løsning, som giver behandlere i alle sektorer det samme overblik over diabetespatienters sygdomshistorie.

Når en borger med diabetes har et 'møde' med sundhedsvæsenet, bærer vedkommende sin egen sygdomshistorie med sig. Region, kommune og praksissektor kan nemlig ikke dele data på tværs.

Det resulterer ofte i usammenhængde behandlingsforløb, hvor vigtig viden går tabt i overgangen mellem de tre sektorer.

Med SAMBLIK-Diabetes udvikler vi en it-løsning, som integrerer og anvender den fælles digitale infrastruktur til at give behandlere - og på sigt borgere - det samme overblik over behandling, behandlingsmål, kontakter med sundhedsvæsenet og sygdomsbillede.

Målet er bedre behandling og mere sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer.

Pilotafprøvning

I 2021 og 2022 samarbejder Steno Diabetes Center Aarhus, Steno Diabetes Center Sjælland, den fælles regionale systemforvaltning i Region Nordjylland og Sundhedsdatastyrelsen om at pilotafprøve SAMBLIK-Diabetes med finansiel støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Pilotafprøvningen skal afdække, om visning af relevant patientinformation fra almen praksis, hospital, øjenlæge og fodterapeut til behandlere ved region, kommune og praksissektor kan forbedre behandlingen, kommunikationen og samarbejdet på tværs af sektorer.

Pilotafprøvningen skal bidrage med viden om, hvilke data der giver værdi for de enkelte behandlere.

 

Fakta om SAMBLIK-Diabetes

Behovet for et fælles patientoverblik

Hvad er SAMBLIK-Diabetes?

SAMBLIK-Diabetes samler og viser helbredsdata fra den nationale digitale infrastruktur

Pilotafprøvning i Region Midtjylland og Region Sjælland

Perspektiver og videreudvikling

Samarbejdspartnere

Sådan opstod ideen