• Hvordan bremser vi tilvæksten af type 2-diabetes?
  • Hvordan bliver behandling og pleje af personer med diabetes mere sammenhængende?
  • Hvad er vigtigt for, at personer med diabetes trives?
  • Hvordan øger vi lighed i sundhed blandt personer, som har eller er i risiko for diabetes?
  • Hvordan forebygger vi følgesygdomme til diabetes?

Hos Steno Diabetes Center Aarhus arbejder vi med en forskningsmæssig tilgang til det tværsektorielle område.

Vi vil vi bidrage til sammenhængende diabetesindsatser på tværs af sektorer samt forebyggelse af overvægt, diabetes og sygdomme relateret til diabetes.

Færre mennesker med diabetes skal udvikle følgesygdomme - og udviklingen af nye diabetestilfælde skal bremses.

Målet er at tilvejebringe ny viden, så personer med eller i risiko for diabetes kan leve et godt liv.

Læs om vores tværsektorielle indsatser


 

Nyheder og aktuelt

Om vores tværsektorielle indsats

Hos Steno Diabetes Center Aarhus arbejder vi med en forskningsmæssig tilgang til det tværsektorielle område med særligt fokus på tre områder:

Vi arbejder både kvantitativt og kvalitativt for at sikre, at vi undersøger forskningsspørgsmål fra komplementære forskningsvinkler, gennemfører højkvalitets forskningsprojekter og formidler forskningsresultaterne nationalt og internationalt.

De indsatser og tilbud, Steno Diabetes Center Aarhus udvikler på det tværsektorielle område, skal skabe værdi for borgere med eller i risiko for diabetes. Samtidig skal indsatserne skabe værdi for de fagprofessionelle, som bidrager til behandling, pleje og forebyggelse af diabetes i deres daglige arbejde.

Derfor inddrager vi både brugere, fagprofessionelle og beslutningstagere og på tværs af sektorer.

Find en medarbejder

Tværsektoriel enhed