Hos Steno Diabetes Center Aarhus vil vi bidrage til bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af hospital, kommune og almen praksis.

Målet er, at færre mennesker med diabetes udvikler følgesygdomme - og at udviklingen af nye diabetestilfælde bremses.

I samarbejde med praktiserende læger, kommuner, hospitaler, forskningsmiljøer, private aktører og de andre Steno Diabetes Centre udvikler, evaluerer og forsker vi i en lang række indsatser på diabetesområdet.

Projekter og forskningsområderrodstreg.png

 

 

Seneste nyheder om tværsektorielle projekterrodstreg.png

Kontaktrodstreg.png

Tværsektoriel samarbejde og forskning - find din kontaktperson