Udredning på én dag, optimeret multidisciplinært samarbejde og en styrket indsats for forebyggelse og opfølgning skal sikre bedre behandling og mere sammenhængende patientforløb for patienter med diabetisk fodsygdom.

Det mest optimale kliniske forløb for patienter med diabetes og fodkomplikationer (diabetiske fodsår og akut Charcot-fod) involverer et samarbejde mellem mange forskellige faggrupper (læger, sygeplejersker, fodterapeuter og fysioterapeuter) samt forskellige lægespecialer (endokrinologi, ortopædkirurgi, karkirurgi).

Fremover vil Center for Den Diabetiske Fod ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital derfor være fælles indgangsport for alle patienter med diabetiske fodsygdomme – i et bredt samarbejde med ortopædkirurgisk og karkirurgisk afdeling. Fokus er at udvikle og afprøve et udvidet og mere sammenhængende og helhedsorienteret udrednings- og behandlingsforløb.

Formål

Målgruppe

Tilbuddets indhold

Hvor og hvornår