I samarbejde med regionshospitaler og de diabetesfaglige miljøer i Region Midtjylland udvikler, tester og implementerer vi nye og individualiserede tilbud inden for behandling af børn, unge og voksne med type 1-diabetes.

Læs om nogle af vores udviklingsprojekter her under.

Mere frihed - bedre behandling: Fremtidens Diabetesklinik i Region Midtjylland

I Danmark er vi heldigvis blevet så gode til at behandle diabetes, at mange mennesker med diabetes i dag kan klare sig med færre besøg på syghuset. 

Det fordrer nye måder at se vores patienter på, og det stiller større krav til, at vores behandlingstilbud passer til den enkeltes behov.

Derfor har vi etableret "Fremtidens Diabetesklinik" - en ramme for fælles udvikling og optimering af behovsstyret behandling af type 1-diabetes på tværs af alle hospitaler i Region Midtjylland.

Sammen udvikler vi mere målrettede og differentierede behandlingsforløb ud fra patienternes behov.

  • Vi vil sætte mennesker med diabetes fri og være der for dem med de rette tilbud, når behovet er der.
  • Vi vil klæde mennesker med diabetes på til at tage vare på egen sygdom og leve et så sygdomsfrit liv som muligt.

Det tror vi på giver mere frihed og bedre behandling for mennesker med diabetes - og en mere bæredygtig anvendelse af sundhedsvæsenets ressourcer, så der bliver større overskud til at hjælpe dem, der har det største behov.

Læs mere om Fremtidens Diabetesklinik i Region Midtjylland.

Eksempler på igangværende og afsluttede udviklingsprojekter