I samarbejde med regionshospitaler og de diabetesfaglige miljøer i Region Midtjylland udvikler, tester og implementerer vi nye og individualiserede tilbud inden for behandling af børn, unge og voksne med type 1-diabetes.

Læs om nogle af vores udviklingsprojekter her under.

Fremtidens Diabetesklinik i Region Midtjylland

I Danmark er vi heldigvis blevet så gode til at behandle diabetes, at mange mennesker med diabetes i dag kan klare sig med færre besøg på syghuset.

Derfor arbejder vi sammen med de medicinske afdelinger på regionshospitalerne i Region Midtjylland om at udvikle nye og individualiserede behandlingstilbud, som er målrettet den enkeltes behov.

  • Vi vil sætte mennesker med diabetes fri og være der for dem med de rette tilbud, når behovet er der.
  • Vi vil klæde mennesker med diabetes på til at tage vare på egen sygdom og leve et så sygdomsfrit liv som muligt.

Det giver mindre kontrolmere frihed og bedre behandling – og en mere bæredygtig anvendelse af sundhedsvæsenets ressourcer, så der bliver større overskud til at hjælpe dem, der har det største behov.

Læs mere om Fremtidens Diabetesklinik i Region Midtjylland.