Sundhedsvæsenet og samfundet udvikler sig med rivende fart. Udviklingen skaber nye muligheder og krav til den behandling, vi tilbyder vores patienter. Vi tror på, at vi ved at stå sammen, dele viden og samarbejde på tværs står stærkest i at finde nye løsninger på fælles udfordringer og udvikle fremtidens diabetesbehandling.

Derfor har Steno Diabetes Center Aarhus sammen med de medicinske afdelinger på regionshospitalerne i Region Midtjylland indgået et forpligtende samarbejde, der sigter mod at udvikle og optimere behandlingen af patienter med type 1-diabetes i hele Region Midtjylland. 

Det skal ske gennem:

  • et øget fokus på den enkelte persons ønsker og behov i eget behandlingsforløb
  • en styrkelse af patienters kompetencer og motivation til at tage vare på egen sygdom
  • en styrkelse af kvaliteten i mødet mellem patienten og behandleren på hospitalet.

Den fælles regionale indsats hedder Fremtidens Diabetesklinik. Formålet er at arbejde for, at alle personer med type 1-diabetes i Region Midtjylland får muligheden for at leve et godt, trygt og frit liv med diabetes igennem hele livet.

Udviklingsspor og indsatser

Udvikling af tilbud til patienter med nykonstateret type 1-diabetes

Udvikling af behovsstyret diabetesbehandling

Årlig regional udviklingsdag

Organisering

Kontaktpersoner ved hospitalerne i Region Midtjylland

Regionshospitalet Horsens

Medicinsk Afdeling

Ditte Hermansen
dirasm@rm.dk
+45 7842 6716

Regionshospitalet Silkeborg

Diagnostisk Center

Karin Holmgaard Poulsen
karpouls@rm.dk
+45 7841 7263

Regionshospitalet Gødstrup

Medicinsk Afdeling

Line Barner Dalgaard
linedg@rm.dk
+45 3027 2177

Aarhus Universitetshospital

Steno Diabetes Center Aarhus

Nathalie Lafontaine
nathlafo@rm.dk

Regionshospitalet Randers

Medicinsk Afdeling

Marianne Fiil Bisgaard Dahl
mandal@regionmidtjylland.dk
+45 2138 5373

Regionshospitalet Viborg

Medicinsk Afdeling

Karen Alrø Riisgaard Johnsen
karen.johnsen@viborg.rm.dk
+45 5129 1006

 

Kontakt