Steno Diabetes Center Aarhus har sammen med de medicinske afdelinger ved regionshospitalerne indgået et samarbejde om at udvikle og forbedre diabetesbehandling i hele Region Midtjylland - under overskriften Fremtidens Diabetesklinik.

Formålet med Fremtidens Diabetesklinik er at arbejde for, at alle personer med diabetes i Region Midtjylland får muligheden for at leve et godt liv med diabetes igennem hele livet.

Det skal ske gennem et øget fokus på den enkelte persons ønsker og behov i eget behandlingsforløb, en styrkelse af patienters kompetencer og motivation til at tage vare på egen sygdom og af kvaliteten i mødet mellem patienten og behandleren på hospitalet.

Organisering


 

Udviklingsspor og indsatser

Udvikling af tilbud til patienter med nykonstateret type 1-diabetes

Udvikling af behovsstyret diabetesbehandling

Årlig regional udviklingsdag


 

Netværk af projekt- og udviklingsmedarbejdere

Til at understøtte arbejdet med kvalitetsudvikling og afprøvning af nye indsatser på tværs af regionen, er der ansat en projekt- og udviklingsmedarbejder ved hver af de medicinske afdelinger.

Regionshospitalet Horsens

Medicinsk Afdeling

Ditte Hermansen
dirasm@rm.dk
+45 7842 6716

Regionshospitalet Silkeborg

Diagnostisk Center

Karin Holmgaard Poulsen
karpouls@rm.dk
+45 7841 7263

Regionshospitalet Gødstrup

Medicinsk Afdeling

Line Barner Dalgaard
linedg@rm.dk
+45 3027 2177

Steno Diabetes Center Aarhus


Nathalie Lafontaine
nathlafo@rm.dk

Regionshospitalet Randers

Medicinsk Afdeling

Marianne Fiil Bisgaard Dahl
mandal@regionmidtjylland.dk
+45 2138 5373

Regionshospitalet Viborg

Medicinsk Afdeling

Karen Alrø Riisgaard Johnsen
karen.johnsen@viborg.rm.dk
+45 5129 1006