"Tryg skolegang for børn med diabetes" er et projekt, der skal bidrage til en tryggere oplevelse af skoledagen for børn med diabetes samt forældre, lærere og andre skoleansatte omkring børn med diabetes.

Steno Diabetes Center Aarhus og Steno Diabetes Center Nordjylland samarbejder om projektet "Tryg Skolegang for børn med diabetes".

Formålet med projektet

  • at styrke lærere, pædagoger og andre personalers handlekompetencer ift. at hjælpe elever med diabetes i hverdagen
  • at skabe en tryggere oplevelse af skoledagen for børn med diabetes og deres forældre
  • at øge muligheden for at børn med diabetes bedre kan deltage med andre børn i skolens aktiviteter
  • at bidrage til et højt vidensniveau om type 1-diabetes på skolerne

Vidensportal og widget til Aula

I projektet udvikler vi to digitale værktøjer;

Det første digitale værktøj er en vidensportal, der skal bidrage til et højt vidensniveau om diabetes for alle ansatte på skolerne. Særligt lærere og pædagoger med en daglig arbejds- og undervisningsrelation til børn og unge med diabetes samt personale med koordineringsansvar for børnenes dagligdag med diabetes skal styrkes i deres generelle vidensniveau, samt opnå bedre muligheder for at kunne handle på utrygge og akutte situationer.

Vidensportalen blev lanceret i august 2022 via www.diabetesiskolen.dk.

Det andet digitale værktøj er en widget i Aula, der på en intuitiv og datasikker måde skal opsamle indtastet viden fra hjemmet om barnets behov for støtte på et individuelt niveau, som relevante medarbejdere på barnets skole derefter kan tilgå. Skolepersonalet opnår dermed bedre muligheder for at tilrette skoleaktiviteter ud fra børnenes og de unges individuelle behov for støtte. 

Læs mere om projektet

Succeskriterier

Målgrupper

De 2 digitale værktøjer

Tids- og aktivitetsplan

Organisering

Samarbejdspartnere

Leverandør

Baggrund

Privatlivspolitik