rodstreg.png

"Tryg skolegang for børn med diabetes" er et projekt, der skal bidrage til en tryggere oplevelse af skoledagen for børn med diabetes samt forældre, lærere og andre skoleansatte omkring børn med diabetes.

Tryg skolegang.png

Steno Diabetes Center Aarhus og Steno Diabetes Center Nordjylland samarbejder om projektet "Tryg Skolegang for børn med diabetes".

Formålet med projektet

  • at styrke lærere, pædagoger og andre personalers handlekompetencer ift. at hjælpe elever med diabetes i hverdagen
  • at skabe en tryggere oplevelse af skoledagen for børn med diabetes og deres forældre
  • at øge muligheden for at børn med diabetes bedre kan deltage med andre børn i skolens aktiviteter
  • at sikre et godt vidensniveau om diabetes på skolerne.

App og e-læringsplatform

I projektet udvikler vi to digitale løsninger; en app til AULA og en e-læringsplatform, som skal tilbydes til alle landets folkeskoler med henblik på, at lærere og skoleansatte pædagoger m.fl. kan opnå et tilstrækkeligt vidensniveau og handlekompetencer til at understøtte børn og unge med diabetes i at få et tryggere skoleforløb.

De ansatte, som er omkring barnet og den unge i skolen skal have større indsigt i, hvordan man støtter op omkring et barn med diabetes, potentielle risikofaktorer og viden om, hvordan der skal handles i akutte tilfælde.

Ligeledes skal de kunne agere efter, at børn og unge med diabetes har individuelle behov for støtte til håndtering af sygdommen.

Tilgængeligheden af digitale vidensressourcer om diabetes i alle landets folkeskoler gør skolen mindre afhængige af den enkelte forældres ressourcer og bidrager til, at alle børn kan opnå støtte til håndtering af deres diabetes i skoletiden - og dermed få en tryggere skolegang.

Læs mere om projektet

Succeskriterier

Målgrupper

De 2 digitale løsninger

Tids- og aktivitetsplan

Organisering

Samarbejdspartnere

Leverandør

Baggrund