Alene i Region Midtjylland lever næsten 70.000 mennesker med diabetes. Og endnu flere er i risiko for at få diabetes.

Hos Steno Diabetes Center Aarhus arbejder vi for at skabe mere sammenhæng, samarbejde og højere kvalitet i diabetesindsatsen i Region Midtjylland til gavn for flest mulige mennesker med eller i risiko for at få diabetes - uanset hvor man bor og modtager behandling.

Det er ikke en opgave, vi kan løfte alene.

Derfor samarbejder vi med patienter, borgere, hospitaler, kommuner, praktiserende læger og alle andre relevante aktører.

Læs eksempler på vores samarbejder og samarbejdspartnere herunder. Og tøv ikke med at kontakte os, hvis du er nysgerrig på, hvordan vi kan samarbejde med dig og din organisation eller virksomhed.

Patienter og brugere

Brugerpanel for voksne: StenoPanelet

Brugerpanel for unge: Ungepanelet

 

 Hospitaler i Region Midtjylland

Regionshospitaler - "Steno Partner-samarbejdet"

Aarhus Universitetshospital

Klinisk faglige netværk

 

 Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Aarhus Universitet

VIA University College

Projektsamarbejde for studerende

 

 Det nære sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Kommuner og almen praksis

 

 Nationalt samarbejde

Steno Diabetes Centre

National arbejdsgruppe for ny teknologi

Videncenter for Diabetes

Helbredsprofilen