I Steno Diabetes Center Aarhus arbejder vi for at skabe mere sammenhæng, samarbejde og højere kvalitet i diabetesindsatsen i Region Midtjylland til gavn for alle mennesker med diabetes - uanset hvor man bor og modtager behandling.

Alene i Region Midtjylland er der næsten 70.000 mennesker med diabetes. Derfor er det ikke en opgave, vi kan løfte alene. Vi vil gøre det gennem samarbejde med patienter og borgere, hospitaler, kommuner, praktiserende læger og alle andre relevante aktører.

Læs eksempler på vores samarbejder og samarbejdspartnere herunder. Og tøv ikke med at kontakte os, hvis du er nysgerrig på, hvordan vi kan samarbejde med dig og din organisation eller virksomhed.

 Hospitaler i Region Midtjylland

Regionshospitaler - "Steno Partner-samarbejdet"

Aarhus Universitetshospital

Klinisk faglige netværk

 

 Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Aarhus Universitet

VIA University College

Projektsamarbejde for studerende

 

 Det nære sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Kommuner og almen praksis

 

 Nationalt samarbejde

rodstreg.png

Steno Diabetes Centre

National arbejdsgruppe vedrørende ny teknologi

Videncenter for Diabetes

Helbredsprofilen