Projektet og tilbuddet er afsluttet

 

Efterfødselsforløb skal forebygge og opspore type 2-diabetes hos kvinder med graviditetsdiabetes.

Kvartalsvise blodsukkermålinger, gode råd om amning, årlige kontroller på hospitalet og samtaler med en diætist om kost og motion.

Et nyt efterfødselsforløb binder overgangen mellem en graviditet med graviditetsdiabetes og årene efter fødslen sammen i ét forløb kommer.

Op mod 600 kvinder i Region Midtjylland får gavn af det nye tilbud.

Flere og flere kvinder får i dag graviditetsbetinget diabetes (GDM).

Alene i Region Midtjylland er antallet af tilfælde steget fra cirka 130 i 2000 til cirka 600 i 2018. Stigningen skyldes blandt andet højere gennemsnitsalder og højere BMI blandt gravide kvinder end tidligere.

Hos langt de fleste forsvinder GDM igen umiddelbart efter fødslen. Problemet er dog, at kvinder, som har haft GDM, har en livslang øget risiko for at udvikle type 2-diabetes senere i livet.

Formål

Målgruppe

Tilbuddets indhold

Hvor og hvornår