Steno Diabets Center Aarhus sætter som de første i Danmark ind med en systematisk indsats, som skal sikre tidlig opsporing og målrettet behandling af forstyrret spisning blandt børn og unge med type 1-diabetes.

Børn og unge med diabetes har en øget risiko for at udvikle såkaldt forstyrret spisning og spiseforstyrrelser sammenlignet med alderssvarende uden diabetes.

En spiseforstyrrelse er længe undervejs, og prognosen for at blive rask forringes, jo mere syg man bliver af sin spiseforstyrrelse.

Derfor er en tidlig indsats afgørende. Målet med denne indsats er at forebygge spiseforstyrrelser og bidrage til bedre livskvalitet. 900 børn og unge i Region Midtjylland skal screenes.

Formål

Målgruppe

Tilbuddets indhold

Hvor og hvornår

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.