Personer med diabetes og anden kronisk sygdom følges ofte hos flere forskellige specialer, hvor der gives specifik behandling for den enkelte sygdom.

Derfor kan behandling og rådgivning opleves som opdelt og måske nogle gange modstridende. Andre gange kan sygdommene være så komplekse, at behandlere har brug for i fællesskab at beslutte den optimale behandling.

For at forbedre den samlede behandling af patienter med flere alvorlige kroniske sygdomme har vi iværksat muligheden for Multidisciplinære Teamkonferencer (MDT).

Her mødes behandlere på tværs af specialer og fagligheder for sammen at give personer med diabetes og anden samtidig sygdom den bedst kvalificerede tværfaglige vurdering og sammenhængende behandling.

Novo Nordisk Fonden har givet en flerårig bevilling til drift, styring, evaluering og forskning af MDT. Det er målet, at MDT også skal eksistere, når bevillingen udløber, hvorfor der er fokus på opbygning af en bæredygtig model.

Formål

Målgruppe

Tilbuddets indhold

Hvor og hvornår