Isabella Konstance Klitgaard Sørensen

Data- og kvalitetskonsulent

isabsr@rm.dk
+45 2331 2240

Team

  • Staben

Primære ansvarsområder

  • Datamanagement: Supplerende behandlingsinitiativer
  • Datatræk, databehandling og præsentation mhp. kliniknært kvalitetsarbejde
  • Stabens tovholder for diabetesrelaterede kvalitetsdatabaser

Find mig på